Stapelbanen in de Zorg

Projectregisseur: Joël Assenberg

Stapelbanen in de Zorg stoelt op twee gedachten: enerzijds moet het in tijden van krapte eenvoudig(er) zijn om kleinere dienstverbanden in de zorgsector uit te breiden als daar behoefte aan is. Anderzijds wil de branche als sector aantrekkelijk zijn voor zij-instromers die graag de overstap naar de zorg willen maken maar het idee hebben dat het niet mogelijk is daar voldoende uren te werken. Dat betekent concreet: goede medewerkers binnen houden en gemotiveerde nieuwe medewerkers aantrekken. Vaak zijn dit mensen die door extra uren te werken uit een uitkeringssituatie kunnen komen. Daarnaast gaat het om mensen die vanuit een andere sector graag in de zorg aan het werk willen, maar dan wel een 'hele' baan willen hebben. Door verschillende functies te combineren in de vorm van het stapelen van werk, willen we dit gezamenlijk realiseren.

Van baangarantie naar werkgarantie

In de praktijk is het in de zorg vaak lastig om een dienstverband te krijgen waarmee je een volledig salaris verdient. Werkzaamheden vinden vaak in pieken plaats, bijvoorbeeld in de ochtend en/of de avond. Met dit project proberen we hier een omslag in aan te brengen. Wanneer je weet dat je werk hebt voor voldoende uren, is de behoefte om te switchen van baan kleiner. Dus van baangarantie naar werkgarantie. Hiervoor is het nodig dat zorgorganisaties gaan samenwerken zodat ze elkaar kunnen versterken. Daarnaast kijken we of samenwerking met andere sectoren mogelijk is. Alles met als doel een baan met voldoende inkomen. Maar met zo min mogelijk administratieve rompslomp die vaak bij meerdere dienstverbanden komt kijken.

Huidige stand van zaken

Alle partijen zijn erg betrokken en positief over het plan om banen te combineren zodat zorgmedewerkers een volledig inkomen kunnen realiseren. Alleen is er, door corona, voor de praktische uitvoering op dit moment logischerwijs minder ruimte. Iedere organisatie moet alle zeilen bijzetten om binnen de richtlijnen van de Rijksoverheid het werk te kunnen doen. Daarbij is er ook zorg dat medewerkers zelf niet ziek worden.
 
Voor ons is dat echter geen reden om af te wachten wanneer de situatie gaat veranderen want de vraag naar zorgpersoneel wordt de komende tijd zeker niet minder. Het is daarom zaak dat we nu voor de bocht al beginnen met sturen en niet afwachten totdat het probleem zich opnieuw aandient. Na de bocht sturen heeft meestal weinig effect.

Sterker nog, de overtuiging binnen de projectorganisatie is dat als de organisatie nu had gestaan we meer hadden kunnen betekenen als het gaat om personele uitdagingen. Om straks stappen te kunnen zetten, gaan we daarom, ondanks de tijd waarin we zitten, volop verder met de voorbereidingen.

Over projectregisseur Joël Assenberg

Joël Assenberg is projectregisseur. Wilt u meer over dit project weten, als ondernemer/werkgever? Of kan samenwerking binnen dit initiatief voor u als werkgever interessant zijn, neem dan contact op met de regisseur. Hij is te bereiken via de mail joel.actieplanwerk@steenwijkerland.nl of telefoonnummer 06 - 32 45 00 15.