Links voor ondernemers

Deze pagina biedt handige externe links voor ondernemers. Het gaat om organisaties waar u als ondernemer wat aan heeft, zoals overheden en brancheorganisaties.

In de gemeente zijn ook diverse ondernemersverenigingen actief, u vindt ze op de pagina Ondernemersverenigingen.

Belastingdienst

Als ondernemer krijgt u te maken met allerlei regelingen voor de belastingen en met sommige sociale verzekeringen. De keuzes die u als ondernemer maakt, kunnen fiscale gevolgen hebben. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Belastingdienst.

Ik Start Smart

Ben je net gestart met je eigen bedrijf? Of ben je van plan binnenkort voor jezelf te beginnen? Dan is IkStartSmart wellicht iets voor jou. IkStartSmart bestaat uit coachen, trainen en netwerken. Meedoen is simpel. Je maakt een afspraak bij de Kamer van Koophandel voor een kennismakingsgesprek. Samen bespreken jullie de mogelijkheden van IkStartSmart voor jou als ondernemer.

Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel is publieke organisatie en biedt ondernemers ondersteuning vanuit de overheid met informatie en adviesdiensten op terreinen waar de markt het (nog) niet zelf oppakt en waar kwaliteiten als ‘betrouwbaarheid en onafhankelijkheid’ gewenst zijn.

Kennispoort regio Zwolle

Kennispoort is het innovatienetwerk dat zorgt voor (kruis)verbindingen tussen ondernemingen, onderwijs, onderzoek en overheid. Zo stimuleert Kennispoort het samenwerken aan innovaties en het delen van kennis en ervaring.

Koninklijke Horeca Nederland

Koninklijke Horeca Nederland is een brancheorganisatie voor horeca-ondernemers. De leden zijn lid van één van de lokale KHN-afdelingen. De afdelingsbestuurders komen, ondersteund door regiomanagers, op voor de lokale horecabelangen. Zij onderhouden de contacten met de gemeente en beïnvloeden lokale regelgeving. Steenwijkerland heeft een eigen afdeling.

LTO Noord

LTO Noord is de organisatie van en voor agrarische ondernemers die zowel voedsel en sierteeltproducten als andere producten en diensten leveren, zoals natuurbeheer, waterbeheer, recreatie, energie en zorg.

MKB Nederland, regio Midden

De kerntaak van MKB-Midden is de belangenbehartiging voor haar leden. MKB-Midden wil een goed ondernemersklimaat op lokaal en regionaal niveau. Minder en betere regels door overheden – meer en betere toegang tot goed opgeleid personeel – versterken rol ondernemers in hun directe omgeving – verbetering toegang tot kennis, financiering en markten - afschaffing, eenvoudigere en lagere belasting, allemaal zaken waar MKB-Midden voor pleit.

Ondernemersklankbord

Stichting Ondernemersklankbord is een landelijk netwerk van oud-ondernemers met een ervaren kijk op zaken. Als netwerk staan zij – letterlijk en figuurlijk – dichtbij de ondernemers.

Ondernemersplein

Van wetgeving tot belastingregels en van subsidies tot branche-informatie. Op Ondernemersplein.nl staat alle informatie van de (semi-)overheid die u nodig heeft om te ondernemen. Dat voorkomt dat u steeds weer moet zoeken naar informatie. Het levert u dus meer tijd op om te ondernemen. En dat is wat veel ondernemers willen. En dat is ook wat het Ministerie van Economische Zaken samen met de Kamer van Koophandel, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Belastingdienst mogelijk wil maken met Ondernemersplein.nl.

Oost NL

Oost NL is de ontwikkelingsmaatschappij van Oost-Nederland. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincies Overijssel en Gelderland versterken zij de regionale economie. Dit doen ze door met publiek geld te investeren in ondernemers in Oost-Nederland.

Provincie Overijssel

Website van de provincie Overijssel.

Qredits

Qredits helpt startende en bestaande ondernemers bij het succesvol (door)starten van hun bedrijf. Dit doen we door het aanbieden van ondernemerstools, persoonlijke coaching én het verstrekken van bedrijfskredieten. Ons doel is om ondernemerschap in Nederland toegankelijker te maken. We willen (aspirant-)ondernemers op weg helpen om hun droom te kunnen verwezenlijken en daarbij kijken we liever naar hun toekomst dan naar het verleden. ·

Raad Nederlandse Detailhandel

De Raad Nederlandse Detailhandel (RND) is dé koepelorganisatie van de non-food detailhandel in Nederland.

RECRON

Recron is een vereniging van recreatieondernemers in Nederland.

Regio Zwolle

Regio Zwolle is een samenwerkingsverband van twintig gemeenten, verdeeld over vier provincies. Niet alleen de bestuurders werken samen, ondernemersinitiateven- en netwerken ontstaan en groeien op Regio Zwolle niveau. Kom meer te weten over Regio Zwolle.

Stimuland

Stimuland is een onafhankelijke stichting die projecten op het platteland stimuleert, initieert en begeleidt. Dit doen ze in opdracht van overheden en/of private partijen. Ze vervullen een brugfunctie tussen beleid en praktijk.

UWV

Voor informatie over onder andere het zoeken van personeel in Europa, loonkostensubsidies, zwangerschapsuitkering en het starten van een bedrijf vanuit een uitkering kunt u terecht bij het UWV.

VNO NCW Midden

VNO-NCW Midden staat voor de belangen van werkgevers in Midden- en Oost-Nederland, door hun stem te laten klinken bij het tot stand komen van allerhande overheidsbeleid en door het faciliteren van een hoogwaardig zakelijk en bestuurlijk netwerk. VNO-NCW Midden maakt zich hard voor zaken die ondernemers echt belangrijk vinden, door te lobbyen, informeren, motiveren, inspireren en samenwerkingsverbanden te stimuleren.

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Waterschap Drents Overijsselse Delta zorgt voor het beheer en onderhoud van het water.