BCS: Omgevingsdienst IJsselland, wat is en doet deze dienst voor u?

Zet dit in mijn agenda

In Nederland zijn omgevingsdiensten verantwoordelijk voor taken rondom het omgevingsrecht. Zo ook Omgevingsdienst IJsselland. Binnen de OD IJsselland werken ze met elf gemeenten en de provincie Overijssel samen aan advisering, vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieutaken.

Datum
maandag 24 februari, 2020 van 19:30 tot 21:30
Locatie
kantoor BCS

Tijdens deze bijeenkomst zal uitleg worden gegeven over de werking, taken en verantwoordelijkheden van de Omgevingsdienst en wat dit betekent voor u als ondernemer.

Neem alvast een kijkje op de website www.odijsselland.nl

Aanmelden kan via de website van Business Club Steenwijkerland