Duurzaam ondernemen

De gemeente Steenwijkerland en de provincie Overijssel zetten zich in voor energiebesparing en het stimuleren van duurzame energie door ondernemers. Voor bedrijven zijn er duurzame initiatieven binnen de gemeente Steenwijkerland en er zijn provinciale en fiscale regelingen.

  • Stimuleringsregelingen

    Hier vindt u meer informatie over stimuleringsregelingen (subsidie en fiscale voordelen) voor energiebesparende maatregelen of opwekking van duurzame energie door ondernemers.

  • Energiefonds Overijssel

    03 februari 2017

    Energiefonds Overijssel levert een financiële bijdrage aan ondernemingen, woningcorporaties en projecten die energie besparen of energie opwekken uit hernieuwbare bronnen. Zo draagt het fonds bij aan werkgelegenheid, ondernemerschap, innovatie en aan de ambitie van de provincie Overijssel: 20% nieuwe energie in 2020.

  • Handige links