Starterscyclus succesvol ondernemen 2017

Speciaal voor inwoners uit de regio Steenwijkerland die serieus bezig zijn met het starten van een eigen bedrijf of net zijn begonnen, organiseert Kennis Netwerk Steenwijkerland in het najaar een aantal bijeenkomsten rond het thema succesvol ondernemen. Het doel van deze cyclus is om (aspirant-) ondernemers te helpen bij het opzetten en continueren van een bedrijf. Er wordt ingegaan op het ondernemingsplan, juridische zaken, positionering, marketing, financiën en belastingen.

Heb je ambitie om te starten, of je bent net gestart en zoekt hulp of inspiratie, meld je dan aan!

De cyclus bestaat uit 7 (dinsdag)avonden. Bij voldoende deelname wordt gestart op 17 oktober. Wekelijks is er een bijeenkomst. De slotbijeenkomst vindt plaats op 12 december. Door de groep klein te houden, er kunnen slechts 12 starters deelnemen, wordt de interactie tussen de deelnemers onderling gestimuleerd. Een aspect waar, zoals uit eerdere cycli bleek, deelnemers veel waarde aan hechtten. Aanbevolen wordt om de hele cyclus te volgen, aangezien de inhoud van de cyclus op elkaar is afgestemd. Deskundige inleiders met praktijkervaring kunnen nauw aansluiten op de ervaringen en vragen van de deelnemers.

De cyclus succesvol ondernemen wordt al jarenlang door Kennis Netwerk Steenwijkerland georganiseerd, en vervult daarmee een behoefte van aspirant ondernemers. Mede op basis van de goede ervaringen en de vraag wordt deze cyclus wederom aangeboden.
Kennis Netwerk Steenwijkerland is opgericht voor en door ondernemers in Steenwijkerland en heeft als doelstelling de kennisuitwisseling te stimuleren en het kennisniveau van ondernemers te verhogen. Door een financiële bijdrage van Kennis Netwerk Steenwijkerland kunnen de kosten voor deze cyclus worden beperkt. De kosten voor deelname bedragen € 175,-.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het e-mail adres: info@kennisnetwerksteenwijkerland.nl.

Voor meer informatie en of toelichting kunt u contact opnemen met Cindy van der Helm (0521 - 76 34 02 ) of René Sturre (via 14 0521).
Let op: het aantal deelnemers is beperkt. Inschrijving gebeurt op volgorde van aanmelding.