Regionaal bureau zelfstandigen

Wilt u vanuit een uitkeringssituatie een eigen bedrijf beginnen? Hebt u als ondernemer behoefte aan een tijdelijke uitkering, omdat het u even tegen zit? Hebt u behoefte aan bedrijfskapitaal om uw bedrijf te (her)financieren? Overweegt u een schuldsanering of bedrijfsbeëindiging? De bedrijfsadviseurs van het Regionaal bureau zelfstandigen zijn u graag van dienst.

Heeft u tijdelijke financiële problemen en kunt u als ondernemer geen (extra) financiering krijgen bij uw bank? Het Regionaal bureau zelfstandigen (Rbz) kan dan wellicht uitkomst bieden.

Het Rbz voert regelingen voor financiële hulp aan zelfstandigen uit voor diverse gemeenten in de regio, waaronder ook Steenwijkerland. De belangrijkste regeling daarbij is het Besluit bijstandverlening zelfstandigen. Via deze regeling kunt u als ondernemer een beroep doen op een krediet voor bedrijfskapitaal en/of een uitkering voor levensonderhoud.

Contact

Als u denkt in aanmerking te komen voor deze regeling, kunt u contact opnemen met het Regionaal bureau zelfstandigen via het telefoonnummer 038 498 44 80of via de e-mail info@rbzzwolle.nl Het Rbz is gevestigd in het Stadskantoor aan het Lübeckplein 2 in Zwolle. Samen met een consulent doorloopt u hierna de volgende stappen:

  • Intakegesprek
  • Controle of uw bedrijf binnen de kaders van de regeling vallen
  • Indienen aanvraag voor krediet en/of uitkering voor levensonderhoud
Het is van belang dat uw consulent van de IGSD of het UWV op de hoogte is van uw ondernemersplannen.