Starten vanuit een uitkering

Ontvangt u een uitkering en wilt u voor uzelf beginnen? Ook vanuit een uitkeringsinstantie kunt u een eigen bedrijf starten. Afhankelijk van het soort uitkering dat u heeft, zijn er verschillende mogelijkheden.

Vaak kunt u een bepaalde periode de tijd krijgen om de start van uw bedrijf goed voor te bereiden. Als uw bedrijf eenmaal loopt, heeft dat gevolgen voor uw uitkering. Laat u daarom goed informeren over uw specifieke situatie.

Meer informatie

Het Regionaal bureau zelfstandigen(Rbz) voert een aantal regelingen voor de gemeente Steenwijkerland uit, waaronder bovenstaande regeling. Op de www.rbzzwolle.nl staan de verschillende regelingen.

Contact

Het is van belang dat uw consulent van de IGSD of het UWV op de hoogte is van uw ondernemersplannen.
Daarna kunt u contact opnemen met de startersconsulent van het Regionaal bureau zelfstandigen. De startersconsulent van het Rbz is bereikbaar via telefoonnummer (038) 498 44 06 of via de e-mail info@rbzzwolle.nl