Regelingen voor ZP’ers en ondernemersverenigingen

Samen kennis vergaren en delen om ondernemerskwaliteiten te ontwikkelen en te vergroten. Dat kan nu met de twee interessante subsidieregelingen van de provincie Overijssel. Met de regelingen ‘Leren van elkaar kringen’ en ‘Ondernemend Noaberschap’ kunnen Overijsselse ondernemers een bijdrage ontvangen om hun ondernemerschap te versterken. Beide regelingen gaan vanaf 17 oktober 2016 open.

Leren van elkaar kringen

Met het concept ‘Leren van elkaar kringen’ kunnen ondernemers, in groepen van vijf tot maximaal tien ondernemers, onder professionele begeleiding hun ondernemerschap kwaliteiten versterken. Denk aan uitbreiden van vakkennis, netwerktrainingen of verbeteren van commercieel en financieel inzicht. Vanaf 17 oktober 2016 gaat de regeling open. Via een aanvraagformulier kunnen ZP’ers subsidie aanvragen  voor een ‘Leren van elkaar kring’ waarmee  de kosten voor de professionele begeleiding voor 75% vergoed worden (met een maximum van € 5000,-).  In de loop van 2017 worden ook ‘Leren van elkaar kringen’ gesubsidieerd voor familiebedrijven, snelle groeiers en ondernemers die sociaal willen innoveren.

Ondernemend Noaberschap

Ook ondernemersverenigingen en samenwerkende brancheverenigingen kunnen een bijdrage ontvangen om het ondernemerschap van hun leden te versterken. Met de regeling ‘Ondernemend Noaberschap’ kunnen verenigingen een subsidie van maximaal € 20.000 krijgen om samenwerking- en kennisuitwisselingactiviteiten te organiseren die een bijdrage leveren aan de businessontwikkeling van aangesloten ondernemingen. Bijvoorbeeld meet & match sessies, uitwisselingsprogramma’s of studiekringen. Vanaf 17 oktober tot uiterlijk 1 december 2016 kunnen plannen ingediend worden. Alle binnengekomen aanvragen worden vervolgens door een onafhankelijke adviescommissie beoordeeld op vooraf bepaalde criteria zoals; bijdrage aan businessontwikkeling en mate van samenwerking en netwerkvorming.

Meer info

Op www.overijssel.nl/sterkondernemerschap staat meer informatie over de regelingen en de specifieke subsidievoorwaarden.