Meervoudig onderhandse aanbesteding: Gedragsdeskundige diensten

De gemeenste Steenwijkerland is van plan om binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid voor de diensten van een gedragswetenschapper.

De opdracht bestaat in hoofdzaak uit het leveren van gedragsdeskundige kennis (wetenschappelijk niveau) aan het consulententeam voor de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet voor de duur van een jaar.

Bij deze meervoudig onderhandse aanbesteding zullen maximaal 5 bedrijven in de gelegenheid gesteld worden om in te schrijven. Hiervoor zijn inmiddels 3 bedrijven geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de twee openstaande plaatsen, dan kunt u zich uiterlijk dinsdag 25 september 2018 online aanmelden.

Procedure

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid van de potentiële kandidaten voor de uitvoering van de dienst. Indien er meer dan twee geschikte aanmeldingen zijn, worden uit de lijst van geschikte aanmeldingen twee aanmelders geloot die toegelaten zullen worden tot de aanbestedingsprocedure.

Na vaststelling van de definitieve lijst zullen alle bedrijven die zijn toegelaten tot de aanbestedingsprocedure gelijktijdig de aanvraag toegestuurd krijgen. Niet geselecteerde bedrijven worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

Online aanmelden

Sluitingsdatum: 25-09-2018
CPV: 79