Meervoudig onderhandse aanbesteding: Gymnastiekmateriaal

De gemeente Steenwijkerland is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid voor het afsluiten van een meerjarige overeenkomst voor inspectie, onderhoud, vervanging en levering van gymnastiekmateriaal.

De opdracht bestaat in hoofdzaak uit:

  • het uitvoeren van jaarlijkse inspecties;
  • het jaarlijks certificeren van gymnastiekmateriaal;
  • het uitvoeren licht onderhoud;
  • het vervangen van gymnastiekmateriaal;
  • het leveren van gymnatiekmateriaal

voor zeven dorpshuizen (plus twee optioneel) en zeven gymlokalen.

Bij deze meervoudig onderhandse aanbesteding zullen maximaal 5 bedrijven is de gelegenheid gesteld worden om in te schrijven. Hiervoor zijn inmiddels 3 bedrijven geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de twee openstaande plaatsen, dan kunt u zich uiterlijk vrijdag 16 augustus 2019 online aanmelden.

Procedure

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid aan de hand van de opgegeven referentieprojecten. Indien er meer dan twee geschikte aanmeldingen zijn, wordt uit de lijst van geschikte aanmeldingen twee aanmelders geloot die toegelaten zullen worden tot de aanbestedingsprocedure.

Na vaststelling van de definitieve lijst zullen alle bedrijven die zijn toegelaten tot de aanbestedingsprocedure gelijktijdig de aanvraag toegestuurd krijgen. Niet geselecteerde bedrijven worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

Online aanmelden

Sluitingsdatum: 16-08-2019
CPV: 37