Meervoudig onderhandse aanbesteding: Herinrichting Markt in Steenwijk

De gemeente Steenwijkerland is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform hoofdstuk 7 van het ARW2012 voor de ‘Herinrichting Markt te Steenwijk’.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit het:

  • opbreken en deels afvoeren van elementenverharding (ca. 3.800 m2);
  • aanbrengen van elementenverharding (ca. 3.800 m2);
  • leveren en aanbrengen van lijngoten (ca. 400 m1);
  • aanpassen van de bestaande riolering (ca. 100 m1);
  • leveren en aanbrengen van boomplantgaten (ca. 9 stuks);
  • aanbrengen diverse inrichtingselementen (ca. 10 stuks);
  • uitvoeren van diverse bijkomende werkzaamheden.

Bij deze meervoudig onderhandse aanbesteding zullen maximaal 5 bedrijven in de gelegenheid gesteld worden om in te schrijven. Hiervoor zijn inmiddels 3 bedrijven geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de maximaal twee openstaande plaatsen op de lijst, dan kunt u zich uiterlijk dinsdag 24 april 2018 online aanmelden.

Procedure

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid aan de hand van de opgegeven referentieprojecten. Uit de opgegeven referentieprojecten moet blijken dat u ervaring heeft met het werken in binnenstedelijke gebieden. Indien er meer dan twee geschikte aanmeldingen zijn, wordt uit de lijst van geschikte aanmeldingen twee aanmelders geloot die toegelaten zullen worden tot de aanbestedingsprocedure.

Na vaststelling van de definitieve lijst zullen alle bedrijven die zijn toegelaten tot de aanbestedingsprocedure gelijktijdig de aanvraag toegestuurd krijgen. Niet geselecteerde bedrijven worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

Online aanmelden

Sluitingsdatum: 24-04-2018
CPV: 45