Meervoudig onderhandse aanbesteding: Herinrichting Piet Hein- en Van Speykstraat in Steenwijk

De gemeente Steenwijkerland is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform hoofdstuk 7 van het ARW2016 voor Herinrichting Piet Hein- en Van Speykstraat in Steenwijk.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit het:

  • opnemen verhardingen (ca. 2570  m2);
  • opnemen opsluitingen (ca. 1200 m);
  • opnemen kolken (ca. 24 st);
  • ontgraven, vervoeren en verwerken van grond (ca. 1600 m3);
  • leveren en aanbrengen kolken (ca. 35 st);
  • leveren en aanbrengen kolkaansluitingen (ca. 105 m);
  • verdichten en profileren zandbed (ca. 3900 m2);
  • leveren en verwerken fundering van menggranulaat (ca. 1575 m2);
  • leveren en aanbrengen elementenverhardingen (ca. 3400 m2);
  • leveren en aanbrengen opsluitingen (ca. 1700 m).

 
Bij deze meervoudig onderhandse aanbesteding zullen maximaal 2 bedrijven is de gelegenheid gesteld worden om in te schrijven. Hiervoor zijn inmiddels 3 bedrijven geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de twee openstaande plaatsen, dan kunt u zich uiterlijk zondag 5 januari 2020 online aanmelden.

Procedure

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid aan de hand van de opgegeven referentieprojecten. Indien er meer dan twee geschikte aanmeldingen zijn, wordt uit de lijst van geschikte aanmeldingen twee aanmelders geloot die toegelaten zullen worden tot de aanbestedingsprocedure.

Na vaststelling van de definitieve lijst zullen alle bedrijven die zijn toegelaten tot de aanbestedingsprocedure gelijktijdig de aanvraag toegestuurd krijgen. Niet geselecteerde bedrijven worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

Online aanmelden

Sluitingsdatum: 05-01-2020
CPV: 45