Meervoudig onderhandse aanbesteding: Herinrichting Wilgenlaanbuurt Belt-Schutsloot

De gemeente Steenwijkerland is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform hoofdstuk 7 van het ARW2016 voor de Herinrichting van de Wilgenlaanbuurt in Belt-Schutsloot. Het gaat om de straten Belterweg, Meidoornlaan, Berkenlaan, Wilgenlaan en F.Rodermondplantsoen. De openbare ruimte wordt heringericht en de riolering wordt vervangen.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit het:

  • vervangen van riolering (ca 470m1, PVC 315);
  • leveren zand (ca 1350 m3);
  • profileren zand (ca 3000 m2);
  • leveren en aanbrengen van o.a. df betonklinkers (ca 14000m2);
  • aanbrengen bronbemaling (ca 500m1).

Bij deze meervoudig onderhandse aanbesteding zullen maximaal 5 bedrijven is de gelegenheid gesteld worden om in te schrijven. Hiervoor zijn inmiddels 3 bedrijven geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de twee openstaande plaatsen, dan kunt u zich uiterlijk vrijdag 18 januari 2019 online aanmelden.

Procedure

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid aan de hand van de opgegeven referentieprojecten. Indien er meer dan twee geschikte aanmeldingen zijn, wordt uit de lijst van geschikte aanmeldingen twee aanmelders geloot die toegelaten zullen worden tot de aanbestedingsprocedure.

Na vaststelling van de definitieve lijst zullen alle bedrijven die zijn toegelaten tot de aanbestedingsprocedure gelijktijdig de aanvraag toegestuurd krijgen. Niet geselecteerde bedrijven worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

Online aanmelden

CPV: 45
Sluitingsdatum: 18-01-2019