Meervoudig onderhandse aanbesteding: Leasecontract voor 5 zero-emissie auto’s

De gemeente Steenwijkerland start binnenkort met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid voor het aangaan van een leasecontract voor 5 zero-emissie auto’s voor de periode van 5 jaar. Binnen deze 5 voertuigen zullen zowel kleine bedrijfsauto’s als personen auto’s uitgevraagd worden.

Bij deze meervoudig onderhandse aanbesteding zullen maximaal 5 bedrijven in de gelegenheid gesteld worden om in te schrijven. Hiervoor is inmiddels 1 bedrijf geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor 1 van de 4 openstaande plaatsen, dan kunt u zich uiterlijk 23 september 2019 online aanmelden.

Procedure

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid aan de hand van de opgegeven referentieprojecten. Indien er meer dan 4 geschikte aanmeldingen zijn, wordt uit de lijst van geschikte aanmeldingen 4 aanmelders geloot die toegelaten zullen worden tot de aanbestedingsprocedure.

Na vaststelling van de definitieve lijst zullen alle bedrijven die zijn toegelaten tot de aanbestedingsprocedure gelijktijdig de aanvraag toegestuurd krijgen. Niet geselecteerde bedrijven worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

Online aanmelden

CPV: 34
Sluitingsdatum: 23-09-2019