Meervoudig onderhandse aanbesteding: Leveren verkeers- en onderborden

De gemeente Steenwijkerland is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid voor het op afroep leveren van verkeers- en onderborden.

De opdracht bestaat in hoofdzaak uit het op afroep leveren van (RVV) verkeer- en straatnaamborden incl. benodigde bevestigingsmaterialen en overige wegbebakening. Het betreft een raamcontract voor 2 jaar met daarbij de mogelijkheid 2 maal met 1 jaar te verlengen.

Bij deze meervoudig onderhandse aanbesteding zullen maximaal 5 bedrijven is de gelegenheid gesteld worden om in te schrijven. Hiervoor zijn inmiddels 3 bedrijven geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één openstaande plaatsen, dan kunt u zich uiterlijk 14 december 2018 online aanmelden.

Procedure

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid aan de hand van de opgegeven referentieprojecten. Indien er meer dan twee geschikte aanmeldingen zijn, wordt uit de lijst van geschikte aanmeldingen twee aanmelders geloot die toegelaten zullen worden tot de aanbestedingsprocedure.

Na vaststelling van de definitieve lijst zullen alle bedrijven die zijn toegelaten tot de aanbestedingsprocedure gelijktijdig de aanvraag toegestuurd krijgen. Niet geselecteerde bedrijven worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

Online aanmelden

Sluitingsdatum: 14-12-2018
CPV: 34