Meervoudig onderhandse aanbesteding: Maaien bloemweides en extensieve graslanden

De gemeente Steenwijkerland is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid voor maaien bloemenweides en extensieve grasvelden.

De opdracht bestaat in hoofdzaak uit het:

  • maaien van kruiden;
  • maaien van grasvegetaties;
  • afvoeren van maaisel naar verwerker in gemeentegrenzen.

 
Bij deze meervoudig onderhandse aanbesteding zullen maximaal 4 bedrijven is de gelegenheid gesteld worden om in te schrijven. Hiervoor zijn inmiddels 2 bedrijven geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de twee openstaande plaatsen, dan kunt u zich uiterlijk donderdag 21 maart 2019 online aanmelden.

Procedure

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid aan de hand van de opgegeven referentieprojecten. Indien er meer dan twee geschikte aanmeldingen zijn, wordt uit de lijst van geschikte aanmeldingen twee aanmelders geloot die toegelaten zullen worden tot de aanbestedingsprocedure.

Na vaststelling van de definitieve lijst zullen alle bedrijven die zijn toegelaten tot de aanbestedingsprocedure gelijktijdig de aanvraag toegestuurd krijgen. Niet geselecteerde bedrijven worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

Online aanmelden

Sluitingsdatum: 21-03-2019
CPV: 77