Meervoudig onderhandse aanbesteding: Onderhoud Hoofdstraat Oldemarkt

De gemeente Steenwijkerland is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform hoofdstuk 7 van het ARW2016 voor Onderhoud Hoofdstraat Oldemarkt

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

Opruimingswerkzaamheden:

 • opbreken en in depot zetten van straatwerk: ca 1750 m2;
 • opbreken en in depot zetten van banden: ca 379 m;
 • opbreken en in depot zetten straatkolken: 8 st.

Grondwerken:

 • ontgraven van rijbaan cunet en plantvakken: ca 366 m3;
 • leveren en verwerken bomengrond en teelaarde in plantvakken ca 66 m3.

Leidingwerk:

 • aanbrengen kolken incl. leidingwerk: 8 st.;
 • opnieuw stellen putafdekkingen en straatkolken: 4 st.

Verhardingen:

 • aanbrengen van menggranulaat onder de rijbaan: ca 470 ton;
 • aanbrengen straatwerk uit depot: ca 1400 m2;
 • leveren en aanbrengen straatwerk in kruisingen: ca 345 m2;
 • aanbrengen van opsluitbanden uit depot 368 m;
 • herstraten diverse gebreken in omliggende paden en wegen ca 20 m2.

Diversen:

 • coördinatie met nutspartijen;
 • zorgen voor continue toegang naar de panden

Bij deze meervoudig onderhandse aanbesteding zullen maximaal 5 bedrijven is de gelegenheid gesteld worden om in te schrijven. Hiervoor zijn inmiddels 3 bedrijven geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de twee openstaande plaatsen, dan kunt u zich uiterlijk donderdag 21 november 2019 online aanmelden.

Procedure

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid aan de hand van de opgegeven referentieprojecten. Indien er meer dan twee geschikte aanmeldingen zijn, wordt uit de lijst van geschikte aanmeldingen twee aanmelders geloot die toegelaten zullen worden tot de aanbestedingsprocedure.

Na vaststelling van de definitieve lijst zullen alle bedrijven die zijn toegelaten tot de aanbestedingsprocedure gelijktijdig de aanvraag toegestuurd krijgen. Niet geselecteerde bedrijven worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

Online aanmelden

Sluitingsdatum: 21-11-2019
CPV: 45