Meervoudig onderhandse aanbesteding: Reconstructie Gierwal en Dijkopgang Bentedijk

De gemeente Steenwijkerland is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform hoofdstuk 7 van het ARW2016 voor Reconstructie Gierwal en Dijkopgang Bentedijk.

De gemeente Steenwijkerland is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform hoofdstuk 7 van het ARW2016 voor 'Reconstructie Gierwal en Dijkopgang Bentedijk'.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

  • opnemen bestratingen (ca. 5.900 m2);
  • grondwerk (ca. 1.150 m3);
  • aanbrengen betonverhardingen (ca. 5.700 m2);
  • aanbrengen bestratingen (ca. 750 m2);
  • afwerken bermen;
  • overige bijkomende werkzaamheden.

 
Bij deze meervoudig onderhandse aanbesteding zullen maximaal 5 bedrijven is de gelegenheid gesteld worden om in te schrijven. Hiervoor zijn inmiddels 3 bedrijven geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de twee openstaande plaatsen, dan kunt u zich uiterlijk woensdag 8 januari 2020 online aanmelden.

Procedure

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid aan de hand van de opgegeven referentieprojecten. Indien er meer dan twee geschikte aanmeldingen zijn, wordt uit de lijst van geschikte aanmeldingen twee aanmelders geloot die toegelaten zullen worden tot de aanbestedingsprocedure.

Na vaststelling van de definitieve lijst zullen alle bedrijven die zijn toegelaten tot de aanbestedingsprocedure gelijktijdig de aanvraag toegestuurd krijgen. Niet geselecteerde bedrijven worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

Online aanmelden

Sluitingsdatum: 08-01-2020
CPV: 45