Meervoudig onderhandse aanbesteding: Reconstructie Steenwijkerweg in Willemsoord

De gemeente Steenwijkerland is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform hoofdstuk 7 van het ARW2016 voor de reconstructie van de Steenwijkerweg in Willemsoord.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

 • Rijbaan bubeko;
  • Opbreken asfalt rijbaan t.b.v. versmalling rijbaan (ca 2.300 m2);
  • Frezen asfalt (ca 9.400 m2);
  • Aanbrengen asfaltwapening (ca. 6.600 m2);
  • Aanbrengen asfaltverhardingen (ca. 2.500 ton);
  • Aanbrengen grasbetonstenen (ca. 3.200m1);
    
 • Fietspaden bubeko;
  • Opbreken en afvoeren tegelverharding (ca 7.300 m2);
  • Aanbrengen betonverhardingen (ca. 7.000 m2);
    
 • Rijbaan bibeko;
  • Opbreken en afvoeren asfalt rijbaan (ca. 4.300 m2);
  • Aanbrengen fundering van menggranulaat (ca. 4.300 m2);
  • Aanbrengen nieuwe elementenverharding (ca. 4.300 m2);
    
 • Voetpaden binnen de kom;
  • Opbreken en afvoeren tegelverharding (ca. 2.800 m2);
  • Aanbrengen nieuwe elementenverharding (ca. 2.800 m2);
    
 • Aanstraten aansluitende wegen en inritten;
 • Afwerken en inzaaien bermen;
 • Overige bijkomende werkzaamheden.


Bij deze meervoudig onderhandse aanbesteding zullen maximaal 5 bedrijven is de gelegenheid gesteld worden om in te schrijven. Hiervoor zijn inmiddels 3 bedrijven geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de twee openstaande plaatsen, dan kunt u zich uiterlijk donderdag 24 oktober 2019 online aanmelden.

Procedure

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid aan de hand van de opgegeven referentieprojecten. Indien er meer dan twee geschikte aanmeldingen zijn, wordt uit de lijst van geschikte aanmeldingen twee aanmelders geloot die toegelaten zullen worden tot de aanbestedingsprocedure.

Online aanmelden

Sluitingsdatum: 24-10-2019
CPV: 45