Meervoudig onderhandse aanbesteding: Rioolvervanging Acaciastraat in Steenwijk

De gemeente Steenwijkerland is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform hoofdstuk 7 van het ARW2016 voor de Rioolvervanging Acaciastraat in Steenwijk.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit het:

 • opnemen van elementenverhardingen (ca. 2000 m2);
 • opnemen opsluitingen (ca. 150 m);
 • opnemen hoofdriool (ca. 230 m);
 • ontgraven, vervoeren en verwerken grond (ca. 850 m3);
 • leveren en aanbrengen DWA en RWA PVC rioleringen (ca. 515 m);
 • leveren en aanbrengen van inspectieputten (ca. 18 st);
 • leveren en aanbrengen PVC huisaansluitingen (ca. 250 m);
 • leveren en aanbrengen PVC kolkaansluitingen (ca. 160 m);
 • leveren en aanbrengen kolken (ca. 10 st);
 • leveren en aanbrengen fundering van menggranulaat (ca. 1950 m2);
 • aanbrengen opsluitingen (ca. 150 m);
 • aanbrengen vrijgekomen elementenverharding kf (ca. 2000 m2).

Bij deze meervoudig onderhandse aanbesteding zullen maximaal 2 bedrijven is de gelegenheid gesteld worden om in te schrijven. Hiervoor zijn inmiddels 3 bedrijven geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de twee openstaande plaatsen, dan kunt u zich tot en met vrijdag 3 juli 2020 online aanmelden.

Procedure

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid aan de hand van de opgegeven referentieprojecten. Indien er meer dan twee geschikte aanmeldingen zijn, wordt uit de lijst van geschikte aanmeldingen twee aanmelders geloot die toegelaten zullen worden tot de aanbestedingsprocedure.

Na vaststelling van de definitieve lijst zullen alle bedrijven die zijn toegelaten tot de aanbestedingsprocedure gelijktijdig de aanvraag toegestuurd krijgen. Niet geselecteerde bedrijven worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

Online aanmelden

Sluitingsdatum: 3 juli 2020
CPV: 45