Meervoudig onderhandse aanbesteding: Snoeien bomen 2019

De gemeente Steenwijkerland is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid voor snoeien bomen.

De opdracht bestaat in hoofdzaak uit:

  • het snoeien van 3500 bomen langs gemeentewegen en in woonkernen;
  • het verwerken en afvoeren van het vrijkomend hout en houtsnippers;
  • binnen deze opdracht dient bij uitvoering van het werk ingezet te worden voor het creëren van arbeidsplaatsen voor personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt in het kader van social return;
  • het treffen van verkeersmaatregelen;
  • de communicatie naar bewoners.

 
Bij deze meervoudig onderhandse aanbesteding zullen maximaal 5 bedrijven is de gelegenheid gesteld worden om in te schrijven. Hiervoor zijn inmiddels 3 bedrijven geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de twee openstaande plaatsen, dan kunt u zich uiterlijk maandag 27 mei 2019 online aanmelden.

Procedure

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid aan de hand van de opgegeven referentieprojecten. Indien er meer dan twee geschikte aanmeldingen zijn, wordt uit de lijst van geschikte aanmeldingen twee aanmelders geloot die toegelaten zullen worden tot de aanbestedingsprocedure.

Na vaststelling van de definitieve lijst zullen alle bedrijven die zijn toegelaten tot de aanbestedingsprocedure gelijktijdig de aanvraag toegestuurd krijgen. Niet geselecteerde bedrijven worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

Online aanmelden

Sluitingingsdatum: 27-05-2019
CPV: 77