Meervoudig onderhandse aanbesteding: Snoeien bomen 2020

De gemeente Steenwijkerland is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid voor het snoeien van bomen.

De opdracht bestaat in hoofdzaak uit:

  1. het snoeien van 3500 bomen langs gemeente wegen en in woonkernen;
  2. het verwerken en afvoeren van het vrijkomend hout en houtsnippers;
  3. het treffen van verkeersmaatregelen;
  4. communicatie naar bewoners.

Bij de uitvoering van het werk moeten mensen met een een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt in het kader van social return ingezet worden.

Bij deze meervoudig onderhandse aanbesteding zullen maximaal 5 bedrijven in de gelegenheid gesteld worden om in te schrijven. Hiervoor zijn inmiddels 3 bedrijven geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor een van de twee openstaande plaatsen, dan kunt u zich uiterlijk dinsdag 30 juni 2020 online aanmelden.

Procedure

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid aan de hand van de opgegeven referentieprojecten. Indien er meer dan twee geschikte aanmeldingen zijn, worden uit de lijst van geschikte aanmeldingen twee aanmelders geloot die toegelaten zullen worden tot de aanbestedingsprocedure.

Na vaststelling van de definitieve lijst zullen alle bedrijven die zijn toegelaten tot de aanbestedingsprocedure gelijktijdig de aanvraag toegestuurd krijgen. Niet geselecteerde bedrijven worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

Online aanmelden

Sluitingsdatum: 30-06-2020
CPV: 77