Meervoudig onderhandse aanbesteding: Vervangen beschoeiing Giethoorn Fase 2

De gemeente Steenwijkerland is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform hoofdstuk 7 van het ARW2016 voor het vervangen beschoeiing in Giethoorn (fase 2).

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

  • het verwijderen van bomen, begroeiing, verhardingen en overige inrichtingsmaterialen;
  • het verwijderen van ca. 2600 m bestaande houten paal-schot beschoeiing (incl. dekplank en gording);
  • grond ontgraven, leveren, verwerken en bewerken;
  • het leveren en aanbrengen van ca. 2600 meter kunststof paal-schot beschoeiing;
  • het leveren en aanbrengen van ca. 2600 meter houten dekplank en gording;
  • overige bijkomende werkzaamheden.

De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden in de periode november 2018 – maart 2019.

Bij deze meervoudig onderhandse aanbesteding zullen maximaal 5 bedrijven in de gelegenheid gesteld worden om in te schrijven. Hiervoor zijn inmiddels 3 bedrijven geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de twee openstaande plaatsen, dan kunt u zich uiterlijk maandag 16 juli 2018 online aanmelden.

Procedure

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid aan de hand van de opgegeven referentieprojecten. Indien er meer dan twee geschikte aanmeldingen zijn, wordt uit de lijst van geschikte aanmeldingen twee aanmelders geloot die toegelaten zullen worden tot de aanbestedingsprocedure.

Na vaststelling van de definitieve lijst zullen alle bedrijven die zijn toegelaten tot de aanbestedingsprocedure gelijktijdig de aanvraag toegestuurd krijgen. Niet geselecteerde bedrijven worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

Online aanmelden

Sluitingsdatum: 16-07-2018
CPV: 45