Meervoudig onderhandse aanbesteding: Vervangen van twee bruggen in Belt-Schutsloot

De gemeente Steenwijkerland is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform hoofdstuk 7 van het ARW2016 voor vervangen twee bruggen in de Havezatherweg in Belt-Schutsloot.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit het slopen en vervangen van de bruggen BSBV38 en BSBV39 Havezatherweg te Belt-schutsloot. Het project wordt middels een UAV-GC contract op de markt gezet, waarbij naast de bouw van de bruggen ook het maken van een ontwerp onderdeel is van het werk.

Bij deze meervoudig onderhandse aanbesteding zullen maximaal 5 bedrijven is de gelegenheid gesteld worden om in te schrijven. Hiervoor zijn inmiddels 3 bedrijven geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor één van de twee openstaande plaatsen, dan kunt u zich uiterlijk woensdag 28 november 2018 online aanmelden.

Procedure

De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid aan de hand van de opgegeven referentieprojecten. Indien er meer dan twee geschikte aanmeldingen zijn, wordt uit de lijst van geschikte aanmeldingen twee aanmelders geloot die toegelaten zullen worden tot de aanbestedingsprocedure.

Na vaststelling van de definitieve lijst zullen alle bedrijven die zijn toegelaten tot de aanbestedingsprocedure gelijktijdig de aanvraag toegestuurd krijgen. Niet geselecteerde bedrijven worden hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

Online aanmelden

CPV: 45
Sluitingsdatum: 28-11-2018