Nieuw gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid

Per 1 maart 2018 is er nieuw gemeentelijk beleid voor het uitvoeren van inkoop- en aanbestedingsprocedures.

Bekendmaking vaststelling inkoop- en aanbestedingsbeleid 2018

De gemeenteraad heeft op 23 januari 2018 het ‘Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2018 gemeente Steenwijkerland’ vastgesteld. Deze beleidsnotitie is bedoeld om de kaders vast te leggen waarbinnen de gemeente  rechtmatig en doelmatig inkoopt en aanbesteedt. Het beleid is bekendgemaakt in elektronisch Gemeenteblad 2018, nr. 40220, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl. Daar staat de volledige tekst van de regeling. Het beleid is op 1 maart 2018 in werking getreden.

Bekendmaking vaststelling inkoop- en aanbestedingsprotocol 2018

Burgemeester en wethouders hebben op 6 februari 2018 het ‘Inkoop- en aanbestedingsprotocol 2018 gemeente Steenwijkerland’ vastgesteld. In het protocol zijn de door de gemeenteraad vastgestelde kaders nader uitgewerkt. Het protocol geeft aan op welke wijze inkoop- en aanbestedingsprocedures op rechtmatige en doelmatige wijze uitgevoerd worden. Het protocol is bekendgemaakt in elektronisch Gemeenteblad 2018, nr. 40796, te vinden op: www.officielebekendmakingen.nl. Daar staat de volledige tekst van de regeling. Het protocol is op 1 maart 2018 in werking getreden.

Meer informatie

Meer informatie over de wijze waarop inkoop- en aanbestedingsprocedures worden uitgevoerd door de gemeente Steenwijkerland vint u op de gemeentelijke website onder 'Zakendoen met de gemeente'. Ook kunt u hier het nieuwe gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid en protcol downloaden.