Subsidie Asbest eraf, zon erop Steenwijkerland

Bent u eigenaar of pachter van een gebouw met een asbesthoudend dak? En heeft u een BV, NV, coöperatie, stichting, maatschap, eenmanszaak, VOF, CV, maatschappij of kerkgenootschap? Dan kunt u subsidie aanvragen als u na 1 januari 2018 het asbest vervangt of vervangen heeft door zonnepanelen.

U kunt online een subsidie voor Asbest eraf, zon erop Steenwijkerland aanvragen.

Benodigde stukken

Bij uw aanvraag moet u verschillende bijlagen indienen. Houd bij het aanvragen de volgende gegevens bij de hand:

 • Een kaart of afdruk met daarop aangegeven het adres en de locatie waar de zonnepanelen worden aangebracht
 • Beeldmateriaal dat is voorzien van de datum waarop het beeldmateriaal is gemaakt van het dak waarop of terrein waar zonnepanelen worden geïnstalleerd
 • Een offerte, factuur of overeenkomst voor het verwijderen van asbesthoudend materiaal toegepast als dakbedekking
 • Een offerte, factuur of overeenkomst voor de koop en installatie van de zonnepanelen. Hierin moet zijn opgenomen het aantal zonnepanelen, het vermogen per zonnepaneel uitgedrukt in Watt-piek, de kosten van de koop van de zonnepanelen en de kosten van de installatie van de zonnepanelen
 • Indien van toepassing: het nummer dat is toegewezen aan het dak in het landelijk asbestvolgsysteem waaronder de melding van de verwijdering van asbesthoudend materiaal toegepast als dakbedekking is ingevoerd

Voorwaarden

 • De aanvrager is de eigenaar of pachter van het dak of terrein waarop de zonnepanelen worden geïnstalleerd.
 • Het dak waarop of het terrein waar de zonnepanelen worden geïnstalleerd is gelegen in de gemeente Steenwijkerland.
 • Het aantal m2 zonnepanelen dat via deze regeling wordt gesubsidieerd overschrijdt niet het aantal m2 van de verwijdering van asbesthoudend materiaal toegepast als dakbedekking.
 • De te installeren zonnepanelen hebben een totale capaciteit van tenminste 15 kilowatt-piek.
 • De subsidie wordt gebruikt voor de koop en installatie van nieuwe zonnepanelen.
 • Het dak waarop of terrein waar de zonnepanelen worden geïnstalleerd is gelegen op hetzelfde postadres als het dak waarvan het asbesthoudend materiaal toegepast als dakbedekking is verwijderd.
 • De subsidie is gericht op het verduurzamen van de energie van Steenwijkerland.
 • De subsidie is gericht op de verbinding tussen asbestverwijdering en de kans die hiermee ontstaat voor het aanbrengen van zonnepanelen.
 • De subsidie wordt berekend op basis van het vermogen van de installatie, per geïnstalleerde Wattpiek € 0,10
 • De minimale subsidie per projectaanvraag bedraagt € 1.500,-.
 • De maximale subsidie per projectaanvraag bedraagt € 10.000,-.
 • De Algemene subsidieverordening Steenwijkerland 2018 en de Nadere regels subsidie Asbest eraf, zon erop Steenwijkerland 2018 zijn van toepassing op het verstrekken van een subsidie voor Asbest eraf, zon erop Steenwijkerland.

Subsidieplafond Asbest eraf, zon erop Steenwijkerland

Voor Asbest eraf, zon erop Steenwijkerland 2018 bedraagt het subsidieplafond tot 31 december 2020 € 200.000,-.

Vragen

Voor meer informatie over deze subidie kunt u contact opnemen met de gemeente.