Inwoners

Nieuws

Code Geel (Accordion ingeklapt)

Tegen de weersverwachting in is er aanzienlijk meer neerslag gevallen dan voorspeld. Na overleg met de veiligheidsregio’s in Oost-Nederland is besloten om terug te gaan van Code Oranje naar...
Lees meer over 'Code Geel '

Natura 2000 ontwerp-beheerplan Wied... (Accordion ingeklapt)

Gedeputeerde Staten van Overijssel, het ministerie van Economische Zaken en de provincie Flevoland hebben het ontwerp-beheerplan vastgesteld voor het Natura 2000-gebied Wieden Weerribben. Het ont...
Lees meer over 'Natura 2000 ontwerp-beh...'

Omgevingsvisie Steenwijkerland in c... (Accordion ingeklapt)

Het college van B&W heeft ingestemd met het concept van de Omgevingsvisie Steenwijkerland 2030. Hierin wordt voor een periode van 10 tot 15 jaar een helder en samenhangend beeld gegeven van w...
Lees meer over 'Omgevingsvisie Steenwij...'

Code Oranje voor natuurbrandrisico (Accordion ingeklapt)

Vanwege de droogte in de natuur gaan we vannacht om middernacht over naar Code Oranje in onze regio. Dit betekent dat er een verhoogd risico voor een natuurbrand is. De droogte in combinatie met ...
Lees meer over 'Code Oranje voor natuur...'

Vergoedingen minimabeleid (Accordion ingeklapt)

Bent u inwoner van de gemeente Steenwijkerland en heeft u een laag inkomen? Dan kunt u een beroep doen op het minimabeleid.
Lees meer over 'Vergoedingen minimabele...'

Uitgifte Woningbouwkavels Noordwal-... (Accordion ingeklapt)

Op dit moment worden er 15 kavels uitgegeven in het nieuwe woningbouwplan in Noordwal-west te Vollenhove. Dit is de laatste kaveluitgifte in dit plan. De overige kavels zijn allemaal uitgegeven o...
Lees meer over 'Uitgifte Woningbouwkave...'

Inloopspreekuur schuldhulpverlening... (Accordion ingeklapt)

Heeft u hulp nodig bij uw financiële problemen? Dan kunt u bij de IGSD terecht. Elke woensdag van 09.00 tot 12.00 uur houdt de IGSD een inloopspreekuur. U hoeft hiervoor geen afspraak te mak...
Lees meer over 'Inloopspreekuur schuldh...'