Politieke markt - 30 augustus 2016

Orgaan:
Raadscommissie
Locatie:
Raadzaal gemeentehuis, Vendelweg 1, Steenwijk
Datum:
dinsdag 30 augustus 2016
Aanvang:
19:30 uur

Direct naar

1

Opening en mededelingen

2

Vaststelling agenda

Stukken

3

Spreekrecht voor niet eagendeerde onderwerpen

4

Bert Dedden

Concept-woonvisie Steenwijkerland 2017-2021

Behandelvoorstel

Advies A; portefeuille Dedden. Voorgestelde behandeltijd: 50 minuten.

Stukken

5

Dieke Frantzen

Beleidsplan Sociaal Domein 2017-2020

Behandelvoorstel

Advies B; portefeuille Frantzen. Voorgestelde behandeltijd: 28 minuten.

Stukken

6

Dieke Frantzen

Werkgeverschap geïntegreerde toegang Jeugdwet/Wmo

Behandelvoorstel

Advies B; portefeuille Frantzen. Voorgestelde behandeltijd: 14 minuten.

Stukken

7

Wim Brus

Breedband buitengebied (7A en 7B)

Behandelvoorstel

7A. Glasvezelnetwerk buitengebied Steenwijkerland; advies B; portefeuille Brus.
7B. Agenderingsverzoek ChristenUnie: Ingekomen stuk 13 (raadsvergadering 31
mei 2016) inzake Breedband buitengebied (solidariteitsbeginsel); portefeuille Brus. Voorgestelde behandeltijd: 21 minuten

Stukken

8

Jacques Wagteveld

Advies Kernteam transitie Nationaal Park Weerribben-Wieden

Behandelvoorstel

Portefeuille Wagteveld; advies B. Voorgestelde behandeltijd: 28 minuten

Stukken

9

Alles Welgeteld?!, Onderzoek naar subsidieverstrekking aan grote instellingen in de gemeente Steenwijkerland

Behandelvoorstel

Advies B. Voorgestelde behandeltijd: 21 minuten.

Stukken

10

Dieke Frantzen

Verruiming huwelijksbeleid

Behandelvoorstel

Advies B; portefeuille Frantzen. Voorgestelde behandeltijd: 7 minuten.

Stukken

11

Bert Dedden

Eerste bestuursrapportage 2016 Veiligheidsregio IJsselland

Behandelvoorstel

Advies B; portefeuille Dedden. Voorgestelde behandeltijd: 7 minuten.

Stukken

12

Bert Dedden

Krediet beschikbaar stellen ten behoeve van onderzoek en ruiming Conventionele Explosieven (CE)

Behandelvoorstel

Advies B; portefeuille Dedden. Voorgestelde behandeltijd: 14 minuten.

Stukken

13

Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland

Behandelvoorstel

Advies B; portefeuille Frantzen. Voorgestelde behandeltijd: 7 minuten.

Stukken

14

Gelegenheid om vragen te stellen

15

Vaststelling besluitenlijst vorige vergadering

Stukken

16

Sluiting

Gerelateerde informatie