Contactpagina Rekenkamercommissie Steenwijkerland

Het secretariaat van de Rekenkamercommissie Steenwijkerland berust bij de griffie van de gemeente. De commissie is als volgt bereikbaar:

Telefonisch:
14 0521
 
Per post:
Rekenkamercommissie Steenwijkerland
t.a.v. de heer R.S. van Maurik, ambtelijk secretaris
Postbus 162
8330 AD Steenwijk
 

Per mail:
rekenkamer@steenwijkerland.nl