Leefomgeving

 • Tips bij droogte en hitte

  Het is erg warm in Nederland. De zon schijnt volop en de temperaturen zijn hoog. Goed om extra alert te zijn. Op deze pagina vindt u tips én links naar websites die u meer informatie kunnen geven.

 • Melding doen

  Is er iets kapot bij u in de buurt? Is er afval gedumpt? Of is er een gevaarlijke situatie ontstaan, zoals een gat in de weg? Meld het ons meteen. Ernstige problemen lossen we snel op. Minder dringende zaken plannen we in. Wij laten u binnen 5 werkdagen weten wat wij met uw melding doen.

 • Overlast van bedrijven

  Veroorzaakt een bedrijf bij u in de buurt overlast? Bijvoorbeeld een café dat de muziek te hard aan heeft staan? Of een fabriek die te veel stankoverlast veroorzaakt? Neem dan contact op met Meldpunt Overijssel.

 • Huisdieren

  Op deze pagina leest u meer over het uitlaten van uw hond en wat u kunt doen als u uw huisdier kwijt bent of als u een huisdier heeft gevonden.

 • Overlast van dieren en planten

  Op deze pagina leest u hoe we omgaan met overlast van dieren en planten.

 • Toezicht en handhaving

  De gemeente heeft een belangrijke taak op het gebied van Toezicht en Handhaving. Door medewerkers van de gemeente wordt regelmatig in de gemeente gecontroleerd of iemand zijn verantwoording neemt en op de juiste manier de gestelde regels naleeft.

 • Veiligheid

  De gemeente werkt samen met de politie, de brandweer, het Openbaar Ministerie en vele andere partners aan veiligheid. Maar de belangrijkste schakel als het om veiligheid gaat dat bent u! Lees wat u zélf kunt doen voor een veiliger Steenwijkerland.

 • Oud en nieuw

  Lees wat de regels zijn voor vuurwerk, carbidschieten, oudejaarshuisjes en wensballonnen.

 • Verkeer en vervoer

  Hier vindt u informatie over parkeren, verkeersveiligheid, gladheidbestrijding, gehandicaptenparkeerplaatsen, verkeersmaatregelen en het vervoer van gevaarlijke stoffen.

 • Water en riolering

  Boven de grond zijn we actief met het onderhoud van bruggen en sloten. Onder de grond liggen honderden kilometers riolering die ook goed onderhouden moeten worden. Op deze pagina vindt u informatie over water, sloten, bruggen en het riool in onze gemeente.

 • Wegen, groen en spelen

  Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor het inrichten, beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Onze ambitie is dat inwoners zich thuis voelen in de openbare ruimte. Op deze pagina vindt u de meest gestelde vragen over het beheer en onderhoud van groen, wegen en speelplekken.

 • Stookontheffing

  Als u vuur wilt stoken, heeft u hiervoor toestemming nodig van de gemeente. Dit wordt een stookontheffing genoemd.

 • Projecten in uitvoering

  Op deze pagina hebben we alle projecten in uitvoering in de openbare ruimte voor u op een rijtje gezet. U leest hier meer over rioolvervanging, de herinrichting van een gebied of herstel van bruggen en gebouwen. Maar ook toonaangevende projecten zoals de ontwikkeling van een centrumgebied, bouw van een school of herinrichting van een knooppunt. U vindt ze onder de bijbehorende locaties. Op deze manier houden we u op de hoogte van nieuws en achtergronden.

 • Wegwerkzaamheden en wegafsluitingen

  Op deze pagina ziet u een actueel overzicht van de wegwerkzaamheden en wegafsluitingen binnen de gemeente. Meer informatie over de wegwerkzaamheden vindt u ook op www.overijssel.wegwerkmeldingen.nl.

 • Onderzoek naar productie palletblokken van IceBear

  14 juli 2022

  Het bedrijf IceBear Steenwijk B.V. (IceBear) aan de Dolderweg 40 in Steenwijk heeft begin dit jaar haar activiteiten uitgebreid. Naast het produceren van elektriciteit in een biomassa installatie, maakt IceBear nu ook palletblokken. De houtsnippers die IceBear hiervoor gebruikt komen bijvoorbeeld bij een timmerfabriek, sloopbedrijf, of milieustraat vandaan. Het hout wordt dus hergebruikt. Onzuivere delen worden uit de houtsnippers verwijderd. Bijvoorbeeld plastic, schroeven en spijkers. Daarna worden de houtsnippers verkleind en gedroogd. En met lijm geperst tot blokken. De gemeente en Omgevingsdienst IJsselland (OD) hebben nadat dit productieproces is opgestart klachten gekregen over met name geluid en stof.