Onderwijs

Binnen de gemeente Steenwijkerland zijn diverse vormen van onderwijs. Het aanbod in de gemeente Steenwijkerland en in de regio vindt u hier. Ook informatie gerelateerd aan het onderwijs, zoals leerlingenvervoer treft u hier.

 • Kinderopvang

  De Wet kinderopvang regelt de kwaliteit, het toezicht en de financiering van kinderopvang. Uitgangspunt is dat kinderopvang een zaak is van ouders, werkgevers en overheid. Alle organisaties voor kinderopvang moeten geregistreerd staan in het Landelijk Register Kinderopvang.

 • Basisonderwijs

 • Voortgezet onderwijs

 • Volwasseneneducatie

 • Leerplicht / voorkomen schooluitval

  Alle gemeenten moeten toezien op de naleving van de Leerplichtwet. Dit betekent dat ze ervoor moeten zorgen dat alle leerplichtige kinderen (van 5 tot 18 jaar) die in de gemeente wonen, ook daadwerkelijk naar school gaan.

 • Leerlingenvervoer

  U kunt in aanmerking komen voor een bijdrage in de vervoerskosten van uw kind als uw kind niet zelfstandig naar school kan. Bijvoorbeeld door een handicap. Ook kan uw kind hier soms gebruik van maken als de school ver weg is.

 • Beter lezen en schrijven

  Heeft u moeite met lezen of schrijven? Of merkt u als werkgever dat mensen in uw bedrijf dit lastig vinden? Het Taalpunt Steenwijkerland kan helpen. Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving. In Steenwijkerland pakken we laaggeletterdheid samen aan.