Feiten en cijfers

Op deze pagina vindt u de kerngegevens van de gemeente Steenwijkerland en het inwonersonderzoek.

  • Kerngegevens gemeente Steenwijkerland

    17 november 2015

    De Provincie Overijssel heeft per gemeente in Overijssel een standaardrapportage; de gemeenteschets. Hierin staan de belangrijkste cijfers en statistieken per gemeente. Ook voor de gemeente Steenwijkerland is er een gemeenteschets.

  • Statistieken van Overijsselse gemeenten

    Gegevens Steenwijkerland:
    Via deze link komt u op de databank van Overijssel, een onderdeel van de website van de Provincie Overijssel. Als u Steenwijkerland selecteert, vindt u allerlei gegevens over de gemeente Steenwijkerland, zoals de samenstelling en omvang van de bevolking, het voorzieningenniveau en de werkgelegenheid. Ook kunt u vergelijkingen maken met andere Overijsselse gemeenten.