Feiten en cijfers

Op deze pagina vindt u de kerngegevens van de gemeente Steenwijkerland en het inwonersonderzoek.

 • Kerngegevens gemeente Steenwijkerland

  17 november 2015

  De Provincie Overijssel heeft per gemeente in Overijssel een standaardrapportage; de gemeenteschets. Hierin staan de belangrijkste cijfers en statistieken per gemeente. Ook voor de gemeente Steenwijkerland is er een gemeenteschets.

 • Statistieken van Overijsselse gemeenten

  Gegevens Steenwijkerland:
  Via deze link komt u op de databank van Overijssel, een onderdeel van de website van de Provincie Overijssel. Als u Steenwijkerland selecteert, vindt u allerlei gegevens over de gemeente Steenwijkerland, zoals de samenstelling en omvang van de bevolking, het voorzieningenniveau en de werkgelegenheid. Ook kunt u vergelijkingen maken met andere Overijsselse gemeenten.

 • Buurtinfo Steenwijkerland

  In de Buurtinfo Steenwijkerland laten wij voor 17 belangrijke onderwerpen uit het tweejaarlijkse inwonersonderzoek de uitkomsten zien. Het gaat daarbij over zaken als leefbaarheid en voorzieningen, veiligheid en overlast, participatie en sport en bestuur en vertegenwoordiging. De uitkomsten per kern of wijk zijn weergegeven in de vorm van een rapportcijfer of een ander getal (graadmeter). U kunt met behulp van deze cijfers bekijken hoe uw wijk scoort op de verschillende onderwerpen. Ook is inmiddels het inwonersonderzoek 2017 toegevoegd aan de resultaten.