Feiten en cijfers

Op deze pagina vindt u feiten en cijfers over de gemeente Steenwijkerland. Denk hierbij aan cijfers over onze dienstverlening richting inwoners en ondernemers, maar ook aan algemene informatie over bevolking, economie en milieu.

Dienstverlening Steenwijkerland in cijfers

Via het online Inwonerspanel, de klantcontactmonitor, cliëntervaringsonderzoeken, enquêtes en klantreizen vragen we inwoners van Steenwijkerland wat zij vinden van onze dienstverlening. In het overzicht ‘Dienstverlening in cijfers’ laten we de uitkomsten en de ontwikkelingen in de dienstverlening zien. Verschillende onderdelen van de gemeentelijke dienstverlening zijn meegenomen. Denk hierbij aan de telefonische afhandeling van vragen, de online diensten via de website, het ontvangst aan de gemeentelijke balies en de afhandelingen van meldingen over de openbare ruimte. Het overzicht geeft in één oogopslag een compleet beeld. Helder en duidelijk. Elk halfjaar zetten we de cijfers mét toelichting en uitleg hier op de website.

Download de cijfers over 2023 plus vergelijking met 2022 (pdf, 469KB)

Download de cijfers over het tweede half jaar van 2022 (pdf, 573KB)

Download de cijfers over het eerste half jaar van 2022 (pdf, 492KB)

Provinciale gegevens

Via de databank van de provincie Overijssel kunt u allerlei gegevens over de gemeente Steenwijkerland vinden. Denk hierbij aan de samenstelling en omvang van de bevolking, het voorzieningenniveau en de werkgelegenheid. Ook kunt u vergelijkingen maken met andere Overijsselse gemeenten.

Open de online databank van de provincie Overijssel