Subsidies

Er zijn verschillende subsidies: bijvoorbeeld voor sport, jeugdclubs en amateurkunst, maar ook voor energiebesparing en voor ondernemers.

 • Verstrekte subsidies in coronatijd

  26 november 2021

  De maatregelen om de uitbraak van het coronavirus te controleren, raken ook activiteiten en evenementen. Sommige kunnen hierdoor niet doorgaan. Het kan zijn dat u al wel subsidie van ons heeft gekregen om een activiteit of evenement te organiseren. Misschien heeft u er ook zelf voor gekozen om een evenement of activiteit niet door te laten gaan, bijvoorbeeld omdat u niet of niet voldoende aan de richtlijnen van het RIVM kunt voldoen. Daar hebben we begrip voor. Daarom gaan we soepel om met de afhandeling van verstrekte subsidies. Wel moet u het ons – op basis van de Algemene subsidieverordening – laten weten als uw evenement of activiteit niet doorgaat of in aangepaste vorm. Daarover vertellen we hieronder meer.

 • Subsidie stimuleren vitaliteit binnenstad Steenwijk

  Wilt u als eigenaar van een pand in de binnenstad van Steenwijk interne of externe bouwkundige aanpassingen (verbetering, herstel of vernieuwing) doen aan een bedrijfspand? Dan kunt u in aanmerking komen voor een eenmalige subsidie voor de materiaal- en arbeidskosten van de bouwkundige aanpassingen.

 • Subsidie frisse start na corona

  Inwoners en maatschappelijke organisaties kunnen een subsidie aanvragen voor activiteiten waarbij ‘elkaar ontmoeten en het vergroten van binding en betrokkenheid’ centraal staat. Dat kunnen activiteiten zijn op buurt- of wijkniveau óf bijvoorbeeld activiteiten voor vrijwilligers bij maatschappelijke organisaties. Deze subsidie is onlangs door het college verlengd tot 16 juni 2022.

 • Subsidie Vitaliteitsfonds

  De gemeente Steenwijkerland wil maatschappelijke organisaties een financiële steun in de rug geven om na de coronacrisis weer een goede doorstart te kunnen maken. Onder het motto ‘sterker uit de crisis’ is het bestaande Vitaliteitsfonds daarom uitgebreid.

 • Subsidie Steenwijkerland sport door

  Het afgelopen jaar zijn veel van de sportclubs een hele periode dicht geweest of hebben alternatieve activiteiten aangeboden aan hun leden. Soms hebben mensen op een andere manier gesport of bewogen, bijvoorbeeld door te gaan wandelen, fietsen, etc. Best spannend wat dit gaat betekenen voor uw sportclub, kunnen we ons voorstellen. In september start het nieuwe sportseizoen weer.

 • Subsidie aankoop nieuwe authentieke houten punter

  Wilt u een nieuwe authentieke houten punter kopen? Dan kunt u daarvoor een eenmalige bijdrage van € 5000,- krijgen.

 • Subsidie Inwonersinitiatieven zijn goud waard

  Heeft u een idee om uw straat, buurt, dorp of stad nog leuker te maken? Kunt u daarbij wel een financieel steuntje in de rug gebruiken? Grijp dan nu uw kans. De subsidieregeling 'Inwonersinitiatieven zijn goud waard' is er namelijk speciaal voor mooie initiatieven in uw eigen buurt.

 • Subsidie voor sport

  Verenigingen en organisaties in Steenwijkerland kunnen een normsubsidie of een eenmalige subsidie aanvragen.

 • Subsidie voor sportevenement

  Wilt u samen met anderen een groot sportevenement organiseren? Met de sportevenementensubsidie kunt u hiervoor een financieel steuntje in de rug krijgen.

 • Subsidie voor amateurkunst

  Er zijn subsidies beschikbaar voor amateurkunst. Verenigingen en organisaties die zich bezighouden met bijvoorbeeld muziek, dans en toneel kunnen gebruik maken van deze subsidie.

 • Subsidie voor EHBO-afdelingen

  EHBO-afdelingen kunnen subsidie aanvragen voor het verlenen van eerste hulp bij ongevallen en het bevorderen van het voorkomen van ongevallen in de gemeente Steenwijkerland.

 • Subsidie voor dorpshuizen en wijkgebouwen

  Een stichting voor een dorpshuis of wijkgebouw kan subsidies aanvragen voor:
  - administratieve en organisatiekosten
  - voor medefinanciering van onderhoud

 • Subsidie voor jeugdclubs

  Jeugdclubs in de gemeente Steenwijkerland kunnen subsidie aanvragen voor creatieve en sociale activiteiten die in clubverband plaatsvinden.

 • Subsidie Gezond in Steenwijkerland

  Organisatie en instellingen kunnen op basis van de Algemene Subsidie Verordening Steenwijkerland 2018 en de Nadere regels Gezond in de Stad (GIDS) Steenwijkerland 2018 subsidie aanvragen voor projecten die een bijdrage leveren aan het verminderen van gezondheidsachterstanden op lokaal niveau.

 • Subsidie maatschappelijke initiatieven Steenwijkerland

  Vrijwilligersorganisaties en -instellingen kunnen op basis van de Algemene Subsidieverordening Steenwijkerland 2018 en de Nadere regels subsidie maatschappelijke initiatieven 2018 subsidie aanvragen voor initiatieven van vrijwilligers.

 • Subsidie Fit op school Steenwijkerland

  Besturen van scholen (basis- en voortgezet onderwijs) en houders van kindercentra (voorschoolse voorzieningen) met een vestiging in de gemeente Steenwijkerland kunnen met ingang van schooljaar 2020/2021 de subsidie Fit op school aanvragen. Hiermee kunt u preventieactiviteiten of licht pedagogische ondersteuning inkopen, passend in de Fit op school Steenwijkerland-aanpak.

 • Subsidies en leningen duurzaamheid

  11 januari 2022
 • Subsidies voor ondernemers

  07 september 2021

  Voor ondernemers zijn er verschillende provinciale en landelijke subsidies en stimuleringsregelingen om duurzaamheid en ondernemerschap te stimuleren. Op deze pagina ziet u waar u terecht kunt voor meer informatie.

 • Kleine subsidies tot € 5.000,-

  Subsidies tot € 5.000,- zijn kleine subsidies. De aangevraagde kleine subsidies worden na beoordeling meteen vastgesteld. Wel kan binnen 3 jaar steekproefsgewijs worden gecontroleerd.

 • Middelgrote subsidies tussen € 5.000,- en € 50.000,-

  Subsidies tussen de € 5.000,- en € 50.000,- zijn middelgrote subsidies.

 • Grote subsidies vanaf € 50.000,-

  Subsidies vanaf € 50.000,- zijn grote subsidies.