Subsidies

Er zijn verschillende subsidies: bijvoorbeeld voor sport, jeugdclubs en amateurkunst, maar ook voor energiebesparing en voor ondernemers.

 • Verstrekte subsidies in coronatijd

  29 juni 2020

  De maatregelen om de uitbraak van het coronavirus te controleren, raken ook activiteiten en evenementen. Sommige kunnen hierdoor niet doorgaan. Het kan zijn dat u al wel subsidie van ons heeft gekregen om een activiteit of evenement te organiseren. Misschien heeft u er ook zelf voor gekozen om een evenement of activiteit niet door te laten gaan, bijvoorbeeld omdat u niet of niet voldoende aan de richtlijnen van het RIVM kunt voldoen. Daar hebben we begrip voor. Daarom gaan we soepel om met de afhandeling van verstrekte subsidies. Wel moet u het ons – op basis van de Algemene subsidieverordening – laten weten als uw evenement of activiteit niet doorgaat of in aangepaste vorm. Daarover vertellen we hieronder meer.

 • Subsidie Inwonersinitiatieven zijn goud waard

  Heeft u een idee om uw straat, buurt, dorp of stad nog leuker te maken? Kunt u daarbij wel een financieel steuntje in de rug gebruiken? Grijp dan nu uw kans. De subsidieregeling 'Inwonersinitiatieven zijn goud waard' is er namelijk speciaal voor mooie initiatieven in uw eigen buurt.

 • Subsidie voor sport

  Verenigingen en organisaties die in de gemeente Steenwijkerland zijn gevestigd kunnen een normsubsidie of een eenmalige subsidie aanvragen.

 • Subsidie voor sportevenement

  Wilt u samen met anderen een groot sportevenement organiseren? Met de sportevenementensubsidie kunt u hiervoor een financieel steuntje in de rug krijgen.

 • Subsidie voor amateurkunst

  Er zijn subsidies beschikbaar voor amateurkunst. Verenigingen en organisaties die zich bezighouden met bijvoorbeeld muziek, dans en toneel kunnen gebruik maken van deze subsidie.

 • Subsidie voor EHBO-afdelingen

  EHBO-afdelingen kunnen subsidie aanvragen voor het verlenen van eerste hulp bij ongevallen en het bevorderen van het voorkomen van ongevallen in de gemeente Steenwijkerland.

 • Subsidie voor dorpshuizen en wijkgebouwen

  Een stichting voor een dorpshuis of wijkgebouw kan subsidies aanvragen voor:
  - administratieve en organisatiekosten
  - voor medefinanciering van onderhoud

 • Subsidie voor jeugdclubs

  Jeugdclubs in de gemeente Steenwijkerland kunnen subsidie aanvragen voor creatieve en sociale activiteiten die in clubverband plaatsvinden.

 • Subsidie Gezond in Steenwijkerland

  Organisatie en instellingen kunnen op basis van de Algemene Subsidie Verordening Steenwijkerland 2018 en de Nadere regels Gezond in de Stad (GIDS) Steenwijkerland 2018 subsidie aanvragen voor projecten die een bijdrage leveren aan het verminderen van gezondheidsachterstanden op lokaal niveau.

 • Stimuleringsregeling Lang zult u wonen in Steenwijkerland

  Inwoners vanaf 60 jaar konden online subsidie aanvragen voor aanpassingen in de woning die bijdragen aan het langer zelfstandig wonen. Op dit moment is het subsidieplafond voor de Stimuleringsregeling Lang zult u wonen bereikt. Dit betekent dat er geen geld meer is en we u geen subsidie meer kunnen verstrekken.

 • Subsidie maatschappelijke initiatieven Steenwijkerland

  Vrijwilligersorganisaties en -instellingen kunnen op basis van de Algemene Subsidieverordening Steenwijkerland 2018 en de Nadere regels subsidie maatschappelijke initiatieven 2018 subsidie aanvragen voor initiatieven van vrijwilligers.

 • Subsidie Fit op school Steenwijkerland

  Besturen van scholen (basis- en voortgezet onderwijs) en houders van kindercentra (voorschoolse voorzieningen) met een vestiging in de gemeente Steenwijkerland kunnen met ingang van schooljaar 2020/2021 de subsidie Fit op school aanvragen. Hiermee kunt u preventieactiviteiten of licht pedagogische ondersteuning inkopen, passend in de Fit op school Steenwijkerland-aanpak.

 • Subsidies duurzaam ondernemen

  05 september 2019

  Geld besparen én bijdragen aan een beter milieu. Reden genoeg om uw bedrijf te verduurzamen. Goed om te weten: er zijn gemeentelijke, provinciale én landelijke subsidies die u een financieel steuntje in de rug geven bij het nemen van duurzame maatregelen.

 • Subsidies voor ondernemers

  Voor ondernemers zijn er verschillende provinciale en landelijke subsidies en stimuleringsregelingen om duurzaamheid en ondernemerschap te stimuleren. Op deze pagina ziet u waar u terecht kunt voor meer informatie.

 • Kleine subsidies tot € 5.000,-

  Subsidies tot € 5.000,- zijn kleine subsidies. De aangevraagde kleine subsidies worden na beoordeling meteen vastgesteld. Wel kan binnen 3 jaar steekproefsgewijs worden gecontroleerd.

 • Middelgrote subsidies tussen € 5.000,- en € 50.000,-

  Subsidies tussen de € 5.000,- en € 50.000,- zijn middelgrote subsidies.

 • Grote subsidies vanaf € 50.000,-

  Subsidies vanaf € 50.000,- zijn grote subsidies.