Subsidies

Er zijn verschillende subsidies: maatschappelijke subsidies bijvoorbeeld voor sport, jeugdclubs en amateurkunst, maar ook subsidies voor energiebesparing en voor ondernemers.

Maatschappelijke subsidies

Hieronder vindt u een overzicht van de beschikbare subsidies:

Als u een subsidie wilt aanvragen voor een onderwerp dat hierboven niet is benoemd, dan geldt de Algemene subsidieverordening Steenwijkerland 2018. De subsidie kent 3 categorieën:

  1. Kleine subsidies: subsidies tot € 5.000,-

  2. Middelgrote subsidies: subsidies vanaf € 5.000,- tot € 50.000,-

  3. Grote subsidies: subsidies vanaf € 50.000,-

Het onderscheid in de bovenstaande 3 categorieën is van belang bij het aanvragen van de subsidie. De kleine subsidies worden meteen vastgesteld, de middelgrote en grote vragen na afloop een verantwoording door een aanvraag tot vaststelling met bijbehorende stukken in te dienen. Voor de verantwoording geldt: ‘Hoe hoger de subsidie, hoe zwaarder de verantwoording die de subsidieontvanger moet afleggen’.

Een eenmalige subsidie moet u uiterlijk acht weken voor het begin van de activiteiten aanvragen. Voor een jaarlijkse subsidie is de termijn uiterlijk 1 juli in het jaar voorafgaand aan het jaar (of de jaren) waarop de aanvraag betrekking heeft. Een jaarlijkse subsidie is een subsidie die voor meerdere jaren wordt verstrekt aan een organisatie voor activiteiten die een structureel karakter hebben. Raadpleegt u de specifieke termijnen bij de betreffende nadere regels.

Subsidies voor energiebesparing

Geld besparen én bijdragen aan een beter milieu. Reden genoeg om uw bedrijf te verduurzamen. Goed om te weten: er zijn gemeentelijke, provinciale én landelijke subsidies die u een financieel steuntje in de rug geven bij het nemen van duurzame maatregelen. Meer over subsidies voor energiebesparing.

Subsidies voor ondernemers

Voor ondernemers zijn er verschillende provinciale en landelijke subsidies en stimuleringsregelingen om duurzaamheid en ondernemerschap te stimuleren. Meer over subsidies voor ondernemers.

Uitgelicht