Samenstelling rekenkamer

De rekenkamer Steenwijkerland bestaat uit 3 externe leden.

De heer J.J. Mastwijk, voorzitter

De heer F.M. Flentge, lid

De heer H. Beerda, lid

De heer R.S. van Maurik, ambtelijk secretaris