Taken en werkwijze

De taken en werkwijze van de Rekenkamer Steenwijkerland zijn vastgelegd in de volgende documenten:

 
 
 
4. De Privacyverklaring (2018) van de Rekenkamercommissie Steenwijkerland