Spreekrecht

Inspreken tijdens een Politieke Markt

In een openbare vergadering van de Politieke Markt kan gedurende maximaal 5 minuten gebruik worden gemaakt van het spreekrecht. Dit kan zowel bij een niet geagendeerd onderwerp als over een geagendeerd onderwerp. Bij een geagendeerd onderwerp vindt dit plaats bij aanvang van de behandeling van het punt, waarbij de inspreker bij het spreekgestoelte wordt genodigd. Desgevraagd mag u als inspreker antwoord geven op de door de raadsleden gestelde vragen. Na behandeling van het onderwerp mag de inspreker nog een korte reflectie van maximaal 2 minuten geven over de bespreking. Bij een onderwerp dat niet geagendeerd is, is dit niet van toepassing.

Inspreken tijdens een raadsvergadering

U kunt ook inspreken tijdens een openbare raadsvergadering. Ook dan is de spreektijd maximaal 5 minuten. In de raadsvergadering kan, in tegenstelling tot de politieke markt, uitsluitend worden ingesproken over geagendeerde onderwerpen. 

Live uitgezonden

Wij wijzen u er op dat zowel de Politieke Markten als raadsvergaderingen live uitgezonden worden op de gemeentelijke website en de lokale omroep. Daarnaast worden de vergaderingen opgenomen. Het spreekrecht is onderdeel van de opname.

Aanmelden

Als u van het spreekrecht gebruik wenst te maken, dan kunt u dit tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12.00 uur kenbaar maken bij de griffie via griffie@steenwijkerland.nl.

Let op! Zowel in de raadsvergadering als in de politieke markt is in totaal maximaal 30 minuten spreektijd beschikbaar. Indien zich meer dan 6 sprekers melden dan wordt, overeenkomstig het reglement van orde, de beschikbare spreektijd over alle insprekers verdeeld.