Meer informatie

 • Coalitieakkoord 2022-2026 'Duurzaam doorbouwen'

  pdf, 3MB
 • Programmabegroting

  Op deze pagina ziet u de begroting 2022 in 1 oogopslag. U ziet op een eenvoudige manier wat de gemeente ontvangt en uitgeeft.

 • Ambitiekaarten voor de 5 bestuursprogramma’s

  Het college van burgemeester en wethouders heeft vijf verschillende bestuursprogramma’s centraal staan. De namen van de programma’s bent u wellicht al eens tegengekomen: Inwoner op 1, Duurzaam, Werk aan de winkel, Samenredzaam en Mijn Steenwijkerland.

  De belangrijkste ambities in deze programma’s zijn overzichtelijk en visueel op kaart gezet. Per programma geeft de programmawethouder zijn of haar speerpunten en doelen aan. Ook heeft ieder programma een eigen motto meegekregen. Zo weet u precies wat de collegeleden, samen met u als inwoner, ondernemer of organisatie willen bereiken!

 • Van ambitie naar resultaat

  Vier jaar geleden presenteerde het college van B&W vijf ambitiekaarten. Daarop stonden de doelen die het college in de periode 2018 – 2022 samen met inwoners, ondernemers en organisaties wilde bereiken.
  Nu zijn er 5 realisatiekaarten. Daarin staat per programma een overzicht van de behaalde resultaten.

 • Activiteitenlijst B&W

 • Portefeuilleverdeling college B&W

 • Openbare besluitenlijsten B&W