Waardebeschikking onroerende zaken (WOZ-beschikking) en taxatieverslag

De gemeente bepaalt jaarlijks de waarde van alle onroerende zaken (WOZ-waarde) in de gemeente, bijvoorbeeld van een huis, een bedrijfsgebouw of een stuk grond. Deze waarde geldt als grondslag voor diverse belastingen, zoals de onroerende zaakbelasting (ozb). U vindt de WOZ-waarde op de aanslag gemeentelijke belastingen.

Bij de waardering voor 2020 wordt gekeken naar wat de onroerende zaak waard was op 1 januari 2019.

WOZ-waarde van woningen online bekijken

U kunt van elke woning in Steenwijkerland de WOZ-waarde bekijken. Als u op www.wozwaardeloket.nl een adres, plaats of postcode invoert, krijgt u te zien wat de WOZ-waarde van de woning is.

Opvragen taxatieverslag

Om de vastgestelde WOZ-waarde te beoordelen kunt u een taxatieverslag opvragen. Hierop staan de objectkenmerken en (indien van toepassing) de marktgegevens die ten grondslag liggen aan de waarde. Het opvragen van een taxatieverslag doet u:

Online

U kunt een taxatieverslag digitaal opvragen via de website www.mijnoverheid.nl. Om het taxatieverslag te kunnen raadplegen moet u uw DigiD-code invoeren.

Telefonisch

U kunt het taxatieverslag ook telefonisch opvragen bij een van de belastingmedewerkers via het nummer 14 0521.

Aan de balie

Voor het opvragen van een taxatieverslag kunt u ook een afspraak maken.

Hoogte van de WOZ-waarde

Bij de taxatie van de onroerende zaak is het wettelijke uitgangspunt dat wordt gewaardeerd alsof het object leeg, zonder hypotheek en zonder andere zakelijke rechten zou kunnen worden verkocht. Ook wordt er bij de taxatie vanuit gegaan, dat de zaak onmiddellijk in gebruik te nemen is.

Aan woningen wordt de waarde in het economische verkeer toegekend. Dit is het bedrag dat de meestbiedende potentiële koper voor de woning zou willen betalen bij een verkoop. Om de waarde te bepalen, moet gebruik worden gemaakt van verkoopcijfers van vergelijkbare woningen die rond de waardepeildatum zijn verkocht.

Voor niet-woningen geldt ook de waarde in het economische verkeer of, als die hoger is, de gecorrigeerde vervangingswaarde. In het algemeen is de gecorrigeerde vervangingswaarde van toepassing bij zaken die doorgaans niet worden verkocht (ziekenhuizen, bejaardenhuizen, overheidsgebouwen, scholen, industriële complexen en dergelijke). De vervangingswaarde is het bedrag dat nodig zou zijn als het pand opnieuw gebouwd zou worden. Dit bedrag moet worden gecorrigeerd voor technische veroudering (afschrijving wegens leeftijd) en functionele veroudering (economische afschrijving). De op deze manier berekende waarde vormt samen met de waarde van de grond de gecorrigeerde vervangingswaarde van de onroerende zaak.

Waardering nieuwbouw / in aanbouw

Wanneer een onroerende zaak na de waardepeildatum (1 januari 2019), maar voor het begin van het belastingjaar (1 januari 2020) is gebouwd, verbouwd of gesloopt, worden de wijzigingen meegenomen in de taxatie. Er wordt in dergelijke gevallen uitgegaan van de feitelijke situatie op 1 januari 2020. Bij de waardering wordt echter wel het waardeniveau van waardepeildatum 1 januari 2019 gehanteerd. Ook voor onroerende zaken die in aanbouw zijn, wordt op deze manier een waarde bepaald. De waarde bestaat uit de waarde van de grond en de waarde van de opstallen voor zover die op 1 januari 2020 aanwezig zijn.

Gebruik van WOZ-waarde

De waarde van een onroerende zaak wordt door verschillende instanties gebruikt voor de vaststelling van belastingen en heffingen. De gemeente gebruikt de waarde voor de berekening van de onroerende-zaakbelastingen, de rijksbelastingdienst verwerkt haar in de aanslagen inkomstenbelasting en vermogensbelasting. De WOZ-waarde is ook bepalend voor de erf- en schenkbelasting. Het waterschap gebruikt de waarde voor de watersysteemheffing gebouwd. Tenslotte telt de WOZ-waarde sinds 1 oktober 2015 zwaarder dan voorheen mee bij het bepalen van de maximale huur van woningen in de gereguleerde huursector.

WOZ-beschikking bij huurwoningen

Omdat de WOZ-waarde meeweegt bij de bepaling van de maximale huurprijs, kunnen huurders van woningen een belang hebben bij de WOZ-waarde. Daarom ontvangen ook gebruikers van woningen een WOZ-beschikking. Huurders betalen geen belasting over de WOZ-waarde, ze ontvangen alleen een beschikking. Voor meer informatie: raadpleeg de verhuurder, of www.huurcommissie.nl.

Vragen

Voor meer informatie over het taxatieverslag/waardebeschikking onroerende zaken (WOZ-beschikking) kunt u contact opnemen met de gemeente.