Asbest verwijderen? Doe een melding!

Is de oppervlakte van uw asbestdak kleiner dan 35m2? Dan mag u dit onder voorwaarden zelf vervangen. Is de oppervlakte groter, dan moet u een gecertificeerde asbestsaneerder inschakelen. In beide gevallen moet u dit melden. Dat kan via het Omgevingsloket (omgevingswet.overheid.nl).

Doe de asbestcheck

Doe de digitale check over asbest in je huis op de website van Milieu Centraal.

Melding asbest verwijderen

Op onze website leest u hoe u een melding asbest verwijderen kunt indienen.

Tips

  • Op de website van de Rijksoverheid (RVO) www.rvo.nl vindt u alle regels waar u zich aan moet houden als u zelf asbest gaat verwijderen.
  • Op www.milieucentraal.nl vindt u een filmpje met een duidelijke uitleg over het zelf verwijderen van een asbestdak. Inclusief een overzicht van de benodigde materialen.

 

Melding asbest verwijderen