Ingediende bouwplannen inzien

Wilt u bouwplannen inzien die anderen bij de gemeente hebben ingediend? Bijvoorbeeld omdat u uw visie wilt inbrengen op het bouwplan? Dan kunt u de plannen bij de gemeente inzien.

Bouwplannen inzien

U kunt ingediende bouwplannen inzien bij de gemeente. Er is een ruimte gereserveerd waar u de plannen kunt bekijken.

We publiceren de bouwaanvragen ook in de Steenwijker Courant huis-aan-huis. In deze publicaties leest u in welke fase de bouwaanvraag zich bevindt, hoe lang de bouwaanvraag ter inzage ligt en welke inspraakmogelijkheden u heeft.