Melding inrit/oprit

Wilt u een inrit/oprit maken naar de weg of een verandering brengen in een bestaande inrit/oprit naar de weg? Meld dit dan aan de gemeente.

U kunt een melding doen voor het aanleggen of veranderen van een inrit/oprit.

Benodigde informatie

  • Het adres waar de inrit/oprit wordt aangelegd of veranderd, als dit niet uw eigen adres is;
  • De afmetingen (max. 4 m. breed) die de inrit/oprit heeft/krijgt;
  • Gegevens van de aannemer door wie u de werkzaamheden laat uitvoeren;
  • Een duidelijke situatieschets van de gewenste inrit/oprit;
  • Een foto van de huidige situatie.

Nadere voorwaarden

De gemeente kan nadere voorwaarden stellen aan de aanleg van een inrit/oprit. In de Verordening Fysieke Leefomgeving Steenwijkerland leest u meer over de voorwaarden voor het maken of veranderen van de inrit/oprit.

Kosten

De kosten voor het maken of veranderen van de inrit/oprit zijn voor eigen rekening. Dit geldt ook voor bijkomende kosten, bijvoorbeeld als er een trottoirkolk of lichtmast verplaatst moet worden of een boom gekapt moet worden. 

Afhandelingstermijn aanvraag

De gemeente beslist binnen zes weken na ontvangst van de melding of de inrit/oprit aangelegd of veranderd mag worden. Ontvangt u binnen deze termijn geen reactie van de gemeente? Dan mag u de gewenste inrit/oprit aanleggen of veranderen.

Schriftelijk

U kunt ook schriftelijk een melding doen voor het aanleggen of veranderen van een inrit/oprit (pdf, 183 KB).

Vragen

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Dan kunt u bellen met ons contactcentrum, telefoon 14 0521.