Reclame-uitingen plaatsen

Wilt u een reclamebord of andere reclame-uiting plaatsen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig.

U heeft een omgevingsvergunning nodig voor:

  • Reclameborden (aan een pand) die groter zijn dan 0,5 vierkante meter. Muren waarop reclame wordt aangebracht, vallen onder het begrip reclamebord. Dit geldt ook voor tekeningen en opschriften voor het aankondigen van onder andere politieke, culturele of sportactiviteiten.
  • Reclame-uitingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg en die u plaatst langs de openbare weg of in de open lucht.

Aanvragen

U kunt via de vergunningcheck op het omgevingsloket uitzoeken of u een omgevingsvergunning moet aanvragen.

Heeft u een vergunning nodig? Dan kunt u deze digitaal of schriftelijk aanvragen via het omgevingsloket. U identificeert zich met uw DigiD-inlogcode. Bedrijven identificeren zich met eHerkenning.

Kosten

Een overzicht van de kosten kunt u vinden in de legesverordening.