Slopen

Wilt u iets slopen? Dan moet u een sloopmelding doen of een omgevingsvergunning aanvragen.

Melding of vergunning

In de meeste gevallen hoeft u geen vergunning aan te vragen, maar moet u een melding doen. De sloopmelding is verplicht als:

  • de hoeveelheid vrijkomend bouw- en sloopafval geschat wordt op 10m3 of meer (onder de 10m3 is meldingsvrij);
  • asbest wordt verwijderd, gesloopt of gedemonteerd tijdens de werkzaamheden (hier geldt geen volume-ondergrens).

In sommige gevallen is nog wel een sloopvergunning nodig en geldt de sloopmelding niet. Dit is het geval:

  • in de nabijheid van monumenten;
  • binnen een beschermd dorpsgezicht;
  • in een gebied waar op grond van het bestemmingsplan een sloopvergunning is vereist.

Melding doen of vergunning aanvragen

Een sloopmelding doen of een omgevingsvergunning aanvragen, regelt u via het Omgevingsloket. U kunt ervoor kiezen om dit digitaal te doen of op papier. Voor het digitaal melden of aanvragen, heeft u DigiD nodig.

U doet de melding 4 weken voor u met de werkzaamheden start. Vervolgens moet u ten minste 2 werkdagen voor de feitelijk aanvang van de sloopwerkzaamheden de gemeente op de hoogte stellen. Let op: vul de ingangsdatum van het slopen in bij het doen van de melding. Als de hoeveelheid asbest die u zélf verwijdert minder is dan 35m2 en bestaat uit materiaal zoals asbesthoudende vloertegels, niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking of geschroefde asbesthoudende golfplaten (geen dakleien) doet u de melding tenminste 5 werkdagen van tevoren. Ook als de termijn van 4 weken tot onnodige leegstand leidt, kunt u de melding 5 dagen van tevoren doen.

Kosten

Een overzicht van de kosten kunt u vinden in de legesverordening.