Straatnamen

Legt de gemeente bij u in de buurt nieuwe straten aan of staat de naam van een bestaande straat ter discussie? Wilt u inspraak in de naam die een bepaalde straat krijgt? Dan kunt u een voorstel voor de straatnaam indienen bij de gemeente.

Voorstel indienen

Een voorstel voor de straatnaam (of –namen) dient u in bij het college van burgemeester en wethouders, waarbij u duidelijk de beweegredenen vermeldt. Ter verduidelijking kunt u een plattegrond toevoegen. Het college van burgemeester en wethouders bepaalt uiteindelijk welke straatnaam (of -namen) ingevoerd worden.

Voorwaarden

Een straatnaam moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De naam moet duidelijk, niet te lang en herkenbaar zijn;
  • De straat moet in de openbare ruimte liggen;
  • De naam mag niet al in gebruik zijn in de gemeente;
  • De straatnaam moet passen bij de omgeving. Denk hierbij aan themawijken, zoals een 'bloemenbuurt' of een 'schilderwijk';
  • Als het om de naam van een persoon gaat, moet deze persoon langere tijd geleden overleden zijn en algemeen (h)erkend worden door verschillende maatschappelijke groepen uit de lokale bevolking. Leden van het Koninklijk Huis mogen bij leven vernoemd worden.