Welstandsniveau groen

Onder niveau groen valt het grootste deel van de bebouwing die na de tweede wereldoorlog is gebouwd.

Hieronder vallen:


In de toetsingscriteria monumenten groen (pdf, 129 KB) kunt u lezen welke regels er voor monumenten gelden.