Welstandsniveau rood

Onder dit niveau vallen:

  • de beschermde stads- en dorpsgezichten 
  • binnenstad van Steenwijk
  • gemeentelijke- en rijksmonumenten
  • gebieden waarvoor een beeldkwaliteitsplan geldt.

Deze informatie is (nog) niet beschikbaar.