Vragen over bouwen en verbouwen?

Heeft u vragen over bouwen en verbouwen? Neem contact met ons op.

Uw idee verkennen

Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt, kunt u uw idee verkennen. De gemeente toetst uw voorstel aan het omgevingsplan en legt het voor aan een commissie.

Uw idee verkennen heeft geen juridische status en is niet openbaar. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via het online formulier Uw idee verkennen.

Aanvragen

U heeft niet altijd een omgevingsvergunning nodig. In een aantal gevallen mag u vergunningvrij bouwen of is een melding voldoende. Bij het Omgevingsloket kunt u controleren u of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

De aanvraag doet u via het Omgevingsloket. Particulieren kunnen de vergunning met DigiD aanvragen. Ondernemers kunnen de vergunning digitaal met E-herkenning indienen.

Kosten

Een overzicht van de kosten kunt u vinden in de legesverordening.