Gemeentelijk beleid

Steenwijkerland wil een energieneutrale gemeente zijn. Hoe gaan we dat bereiken?

In het coalitieakkoord 2018-2022 wordt veel aandacht besteed aan het onderwerp duurzaamheid. Niet verwonderlijk, want we willen een energieneutrale gemeente zijn. En daarom werken we op diverse terreinen aan beleid over duurzaamheid.

Het coalitieakkoord 2018-2022

In het coalitieakkoord (pdf, 2.54 MB) voor de komende jaren staan twee belangrijke speerpunten als het om duurzaamheid gaat: ‘afhankelijkheid van gas verminderen’ en ‘opwekking duurzame energie aanjagen’. Het zijn concrete acties waar we mee aan de slag gaan.

 

Beleid zon op land

Met het beleidskader ‘Ruimte voor zonnepanelen op (Steenwijker)land' (pdf, 838 KB) bieden we de mogelijkheid om zonne-energie op land te realiseren. Op deze manier komen we weer een stap dichter bij onze doelstelling: fossielvrij in 2050. Het beleidskader biedt de mogelijkheid om in totaal 406 Terrajoule (circa 125 ha) te realiseren. In het beleidskader kunt u zien waar u zonnepanelen op land kunt plaatsen, onder welke voorwaarden en aan welke regels u zich moet houden. De zonneparken mogen voor maximaal 25 jaar worden aangelegd.

Meer informatie

Download hier het beleidskader ‘Ruimte voor zonnepanelen op (Steenwijker)land (pdf, 838 kB) en de bijlagen beleidskader zonnepanelen op land (pdf, 5,3 MB). In het raadsbesluit (pdf, 153 KB) leest u wat de gemeenteraad besloten heeft over zonnepanelen op land. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.

 

Transitievisie warmte

De Transitievisie Warmte van de gemeente Steenwijkerland (pdf, 3.36 MB) is op 21 december 2021 door de gemeenteraad vastgesteld.

 

Beleidskader voor kleine windmolens in de gemeente Steenwijkerland

Het Beleidskader voor kleine windmolens in de gemeente Steenwijkerland heeft ter inzage gelegen van 26 mei tot en met 6 juli 2021. Na het verwerken van de ingediende zienswijzen is het op 9 november door het college vastgesteld. Het ter inzage gelegde document kunt u hier vinden: conceptdocument Beleidskader kleine windmolens (pdf, 870 KB). Wanneer het definitieve document door de raad is vastgesteld, zal het document op deze website te vinden zijn.

Burgerbesluit G1000 Steenwijkerland

Zaterdag 7 april om het eerste G1000Burgerbesluit van Nederland over het thema energieneutraal een feit. Het besluit is genomen door 63 gelote burgers uit Steenwijkerland. Zij stemden over 21 beslispunten afkomstig uit negen voorstellen. Daarvan zijn er 13 aangenomen. 

Op de website van G1000 vindt u meer informatie over het proces en de resultaten van dit burgerbesluit.