Gemeentelijk beleid

Steenwijkerland wil een energieneutrale gemeente zijn. Hoe gaan we dat bereiken?

In het coalitieakkoord 2018-2022 wordt veel aandacht besteed aan het onderwerp duurzaamheid. Niet verwonderlijk, want we willen een energieneutrale gemeente zijn. En daarom werken we op diverse terreinen aan beleid over duurzaamheid.

Het coalitieakkoord 2018-2022

In het coalitieakkoord (2.5 MB) voor de komende vier jaar staan twee belangrijke speerpunten als het om duurzaamheid gaat: ‘afhankelijkheid van gas verminderen’ en ‘opwekking duurzame energie aanjagen’.  Het zijn concrete acties waar we mee aan de slag gaan.

Waar werken we nog meer aan?

Er komt een programma duurzaamheid. Daarin nemen we onder andere mee hoe we met zonneparken omgaan. Ook een warmteplan voor 2021 en een routekaart om maatschappelijk vastgoed te verduurzamen maken onderdeel uit van het programma.