Achternaam kind

Ouders mogen kiezen of hun 1e kind de achternaam krijgt van de moeder of van de vader. Kiest u bijvoorbeeld de naam van de vader, dan krijgen al uw volgende kinderen uit deze relatie ook deze naam. Hiermee blijft er in het gezin eenheid in de naam. De naamskeuze kan niet meer worden teruggedraaid.

Naamskeuze doorgeven

Beide ouders moeten de naamskeuze persoonlijk doorgeven bij de gemeente.

Meenemen

  • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument) van beide ouders.
  • Indien van toepassing: een bewijs van het huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Gezinssituaties

Gehuwd

Als u getrouwd bent en u doet geen naamskeuze voor uw kind, dan krijgen alle kinderen uit deze relatie automatisch de achternaam van de vader. Wilt u dat uw kind bij de geboorte de achternaam van de moeder krijgt? Dan moet de gemeente een akte van naamskeuze opmaken. Dit kan op 2 momenten:

  • Voor de geboorte;
  • Bij de geboorteaangifte (de ouders moeten dan wel samen naar de gemeente komen).

Ongehuwd/ alleenstaand

Bent u als ouders niet getrouwd? Dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder. Dit geldt ook als u alleenstaand bent. Wordt het kind door de vader erkend, dan kan bij de erkenningsakte gekozen worden voor de naam van de moeder of voor de naam van de vader. Erkenning en naamskeuze kunt u doen vóór de geboorte. Dit gebeurt door middel van een akte erkenning ongeboren vrucht. Wordt er geen akte erkenning ongeboren vrucht opgemaakt en wilt u toch kiezen voor de achternaam van de erkenner, dan moet u beiden bij de geboorteaangifte aanwezig zijn.

Twee vrouwen

Als 2 ongehuwde vrouwen samen een kind gaan opvoeden, dan krijgt het kind de achternaam van de biologische moeder. Zijn 2 vrouwen met elkaar gehuwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan? Dan is voor het 1e kind wel naamskeuze mogelijk. U kunt deze naamskeuze al voor de geboorte van het kind maken. Het kan ook bij de geboorteaangifte. Daarvoor moet u beiden langskomen.

Gezamenlijk gezag/adoptie

Bij gezamenlijk gezag of bij adoptie door 2 vrouwen of 2 mannen, krijgt het 1e kind de naam van een van beide ouders. Volgende kinderen krijgen dezelfde naam als het 1e kind.

Dubbele achternaam

U kunt voor uw kind de achternaam van de moeder, de duomoeder of de vader kiezen. Vanaf 1 januari 2024 kunt u uw eerste kind als dat op (of na) 1 januari 2024 wordt geboren de achternamen van beide ouders geven. Er is vanaf 1 januari 2024 ook een overgangsregeling voor kinderen die op (of na) 1 januari 2016 zijn geboren. Kijk voor meer informatie op de website van Rijksoverheid. 

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.