Erkenning (ongeboren) kind

Wilt u een kind erkennen als uw eigen kind? Maar bent u niet getrouwd met de geboortemoeder of heeft u geen geregistreerd partnerschap met haar? Dat kan. Ook als u de niet-biologische ouder of duomoeder bent.

Het erkennen kan tijdens de zwangerschap, bij de geboorteaangifte of na de geboorteaangifte. Bent u getrouwd met de geboortemoeder of heeft u een geregistreerd partnerschap met haar? Dan hoeft u het kind niet te erkennen. U heeft dan automatisch wettelijk ouderschap. Voor een duomoeder gelden er iets andere regels. Deze regels leest u op de website van de Rijksoverheid

Erkenning betekent:

 • U krijgt een zorg- en opvoedingsplicht voor het kind.
 • Het kind krijgt erfrecht.
 • Het kind kan bij de erkenning uw achternaam krijgen.

U maakt een afspraak om uw kind te erkennen. De geboortemoeder komt mee naar de afspraak.

Voorwaarden

 • U bent minimaal 16 jaar oud.
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit. Als u een andere nationaliteit heeft, bekijken we of erkenning volgens de wetgeving van uw nationaliteit mogelijk is. We bekijken dan ook welke documenten u daarvoor nodig heeft.
 • Overige voorwaarden (website Rijksoverheid)
Erkenning tijdens de zwangerschap

U kunt in elke gemeente in Nederland het kind erkennen als het nog niet geboren is. Door te erkennen tijdens de zwangerschap heeft het kind vanaf de geboorte juridisch gezien 2 ouders. U kunt dan ook al de achternaam van het kind laten vastleggen. 
Is de moeder zwanger van een meerling? Dan geldt de erkenning voor alle kinderen waarvan zij op dat moment zwanger is. 
De moeder komt mee naar de afspraak. Erkent u een volgend kind uit dezelfde relatie en kan de moeder niet meekomen naar de afspraak? Dan kan zij toestemming geven via een schriftelijk formulier, (pdf, 142 KB).

Meenemen naar de afspraak

 • Een geldig identiteitsbewijs van uzelf en de moeder (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument).
 • Een schriftelijke toestemming van de moeder (pd, 142 KB) als zij niet mee kan komen naar de afspraak. Bij het erkennen van een eerste kind moet de moeder altijd meekomen naar de afspraak. 
 • Wilt u tegelijk met de erkenning de keuze voor de achternaam regelen? De moeder moet meekomen naar de afspraak als u wilt dat het kind uw achternaam krijgt. Een volgend kind uit dezelfde relatie krijgt dezelfde achternaam als het eerste kind. 
Erkenning bij de geboorteaangifte

Het erkennen van het kind bij de geboorteaangifte doet u in de gemeente waar het kind is geboren. 

Meenemen naar de afspraak

 • Een geldig identiteitsbewijs van uzelf en de moeder (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument).
 • Een schriftelijke toestemming van de moeder als zij niet mee kan komen naar de afspraak. Bij het erkennen van een eerste kind moet de moeder altijd meekomen naar de afspraak. 
 • Wilt u tegelijk met de erkenning de keuze voor de achternaam regelen? De moeder moet meekomen naar de afspraak als u wilt dat het kind uw achternaam krijgt. Een volgend kind uit dezelfde relatie krijgt dezelfde achternaam als het eerste kind. 
Erkenning na de geboorteaangifte

U kunt ook een kind erkennen na de geboorteaangifte. Dit kan niet als er al een tweede ouder in de geboorteakte van het kind staat. U hoeft het kind niet te erkennen in de gemeente waar het kind geboren is. Erkennen na de geboorteaangifte kan in elke Nederlandse gemeente. 

Erkenning na de geboorteaangifte geldt vanaf de datum dat u het kind erkent, niet vanaf de geboortedatum. Bij kinderen tot 16 jaar moet de moeder schriftelijk toestemming (pdf, 142 KB) geven. Vanaf 12 jaar moet ook het kind zelf schriftelijke toestemming geven voor de erkenning. 

Meenemen naar de afspraak

Als het kind jonger is dan 12 jaar:

 • Een geldig identiteitsbewijs van uzelf en de moeder (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument).
 • Een schriftelijke toestemming van de moeder als zij niet mee kan komen naar de afspraak. Bij het erkennen van een eerste kind moet de moeder altijd meekomen naar de afspraak. 
 • Wilt u tegelijk met de erkenning de keuze voor de achternaam regelen? De moeder moet meekomen naar de afspraak als u wilt dat het kind uw achternaam krijgt. Een volgend kind uit dezelfde relatie krijgt dezelfde achternaam als het eerste kind. 

Als het kind tussen de 12 en 16 jaar oud is:

 • Een geldig identiteitsbewijs van uzelf, de moeder en het kind (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument).
 • Het kind zelf. Het kind moet persoonlijk toestemming geven.
 • Een schriftelijke toestemming van de moeder als zij niet mee kan komen naar de afspraak. Bij het erkennen van een eerste kind moet de moeder altijd meekomen naar de afspraak. 
 • Wilt u tegelijk met de erkenning de keuze voor de achternaam regelen? De moeder moet meekomen naar de afspraak als u wilt dat het kind uw achternaam krijgt. Een volgend kind uit dezelfde relatie krijgt dezelfde achternaam als het eerste kind. 

Als het kind 16 jaar of ouder is:

 • Het kind zelf. Het kind moet kiezen wat de achternaam wordt.
 • Een geldig identiteitsbewijs van uzelf en het kind (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument).
 • Persoonlijke toestemming van het kind. De moeder hoeft geen toestemming meer te geven als het kind 16 jaar of ouder is.

Erkenning van een tweede of volgend kind

Bij een tweede of volgend kind (onder de 16 jaar) binnen dezelfde relatie hoeft de moeder niet mee naar de afspraak, maar kan zij schriftelijk toestemming geven tot erkenning. U moet dan een geldig identiteitsbewijs van uzelf en van de moeder meenemen.

Naamskeuze

Bij erkenning kunt u de achternaam van het kind kiezen. Als de ouders kiezen voor de achternaam van de erkenner moet de moeder meekomen naar de afspraak. Alleen bij het 1e kind kunt u de achternaam kiezen. Alle volgende kinderen die geboren worden uit dezelfde relatie krijgen dezelfde achternaam.

Ouderlijk gezag

Als u uw kind erkent, wordt u de juridische ouder van het kind. U krijgt dan een aantal rechten en plichten. Sinds 1 januari 2023 krijgt u automatisch het ouderlijk gezag. U bent dan de wettelijke vertegenwoordiger van het kind. Lees meer hierover op de website van de Rijksoverheid.

Is een kind voor 1 januari 2023 erkend? Dan moeten de ouders het gezamenlijk gezag wel regelen. Ook als het kind na 1 januari 2023 wordt geboren. Kijk voor meer informatie op de website van Rijksoverheid.

Flyer gezag door erkenning

De Rijksoverheid heeft een flyer gemaakt waarin u leest hoe het erkennen van een kind werkt. De flyer gezag door erkenning is beschikbaar in 7 talen.

Wat als de moeder niet wil dat de partner ouderlijk gezag krijgt? 

Wil de moeder niet dat de erkenner ook het gezag krijgt over het kind, dan moet de moeder hierover een verklaring afleggen.

Tijdens de afspraak bij de gemeente geeft de moeder aan dat zij niet het gezamenlijk gezag wil. De moeder en de partner leggen samen een verklaring af, waardoor de partner alleen het kind erkent. De moeder heeft dan als enige het gezag over het kind. 

Het afleggen van de verklaring over het gezag en het erkennen van het kind gebeurt op hetzelfde moment. Er wordt van deze handeling 1 akte opgemaakt. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0521.